Nyheter


  Beslutet är taget för Nya Psykiatrin i Umeå

  2017-11-01

  Beslutet är taget för Nya Psykiatrin i Umeå

  Politikerna har nu fattat sitt beslut och landstinget har nu börjat ta in anbud för Nya Psykiatrin. Ett stort och komplext projekt där vi stått för detaljprojekteringen av arkitekturen. Nästa sommar startar rivningsarbetet med att göra plats på området för Nya Psykiatrin.

  Som underlag till politikernas beslutet tog TM fram invändiga och utvändiga renderingar samt. en 3D-printad modell av den tilltänkta byggnaden. Ett underlag som varit mycket uppskattat.

  ”Vi känner oss stolta över förtroendet från Västerbottens läns landsting där TM har ansvarat för projekteringen av Arkitekturen. Ett stort projekt för oss båda och vi hoppas att personal och patienterna blir nöjda som får väl anpassade lokaler.” – Roland Lundberg, Ansvarig Arkitekt, TM.

  Går byggnationen enligt planerna kommer den nya psykiatrin kunna invigas 2020 eller 2021.

  Modell av Nya Psykiatrin, foto av Monica G Engström

  Modell Nya Psykiatrin, Jonatan Jacobsson, TM. Foto: Monica G Engström

  Ovan syns modellen framför LiseLotte Olsson, Peter Olofsson och Nicklas Sandström. 

  Reception Nya Psykiatrin, Christoffer Andersson, TM

  Översiktsbild Nya Psykiatrin

  Översiktsbild Nya Psykiatrin, Christoffer Andersson, TM


  Välkommen Jimmy och Caroline!

  2017-11-01

  Idag vill vi skylta med två nyanställningarna till Umeåkontoret!

  Jimmy Sjögren har en kandidatexaman från Arkitekthögskolan i Umeå och har tidigare en examen som industridesigner. Jimmy började Arkitekturavdelningen i Umeå under september månad.

  Caroline Vikström har börjat på Inredningsavdelningen i Umeå. Caroline har en Master ifrån Nuova accademia di Belle Arti i Milano. Caroline började hos oss i starten utav oktober och vi är mycket glada för förstärkningen på Inredningsavdelningen!

  Vi hoppas att våra nya medarbetare ska trivas på TM!

  Jimmy Sjögren

  Arkitektresurs

  Umeå
  +46 90 715 545
  Jimmy.Sjogren@tm.nu

  Caroline Vikström

  Arkitekt Inredning

  Umeå
  +46 90 715 548
  Caroline.Vikstrom@tm.nu


  TM + VR

  2017-09-19

  Vi har nu möjlighet att använda VR-teknik för att presentera modeller i skala 1:1!

  Utrustningen vi använder gör de möjligt att kliva in byggnaderna i skala 1:1 innan de byggs. Till exempel kan du få stiga in i schaktutrymmen, testa tillgänglighet i de utrymmen vi designar och uppleva rummen med egna ögon innan de står byggda på fastigheten.

  Tekniken kan användas i alla skeden av byggprocessen och vi samordnar gärna presentationer inom ramen för pågående projekt.

  • Tidiga volymstudier inför inriktningsbeslut
  • Under projekteringen för att skapa förståelse för komplexa problem
  • Inför samråd och granskning av beställare/brukare
  • Estetisk kontroll av synliga installationer
  • Inför byggskede som komplement till bygghandlingen för byggledare
  • mm.

   

  För mer information:


  Välkommen Simon Östergren!

  2017-08-30

  Simon Östergren har nu börjat som VVS-konsult i Lycksele.

  Simon har återvänt till Lycksele efter både gymnasium och högskola på annan ort. Nu senast har Simon gått klart sin Civilingenjörsutbildning i Energiteknik på Umeå Universitet där han i sitt examensarbete gjorde en Energiutredning av en hälsocentral.

  På TM börjar Simon med VVS-projekteringen av Lycksele Flygplats nya Helikopterhangar.

  Vi hälsar Simon välkommen till TM!

  Simon Östergren

  Ingenjör VVS

  Lycksele
  +46 950 238 48
  Simon.Ostergren@tm.nu


  Nya Simhallen i Örnsköldsvik

  2017-08-24

  Nya Simhallen i Örnsköldsvik

  TM har ritat förslaget till den nya simhallen i Örnsköldsvik. Planerna har funnits i många år och olika utformningar har utretts. Nu ska planerna förverkligas.

  – Jag tror att den kommer göra Ö-viksborna stolta, både när det gäller utseendet och att den fyller en viktig funktion, säger Paradisets chef David Berglund.

  Konceptet utgår ifrån gränslandet mellan den gröna naturen omkring Paradiset och de artificiella byggnaderna