Nyheter


  TM + VR

  2017-09-19

  Vi har nu möjlighet att använda VR-teknik för att presentera modeller i skala 1:1!

  Utrustningen vi använder gör de möjligt att kliva in byggnaderna i skala 1:1 innan de byggs. Till exempel kan du få stiga in i schaktutrymmen, testa tillgänglighet i de utrymmen vi designar och uppleva rummen med egna ögon innan de står byggda på fastigheten.

  Tekniken kan användas i alla skeden av byggprocessen och vi samordnar gärna presentationer inom ramen för pågående projekt.

  • Tidiga volymstudier inför inriktningsbeslut
  • Under projekteringen för att skapa förståelse för komplexa problem
  • Inför samråd och granskning av beställare/brukare
  • Estetisk kontroll av synliga installationer
  • Inför byggskede som komplement till bygghandlingen för byggledare
  • mm.

   

  För mer information:


  Välkommen Simon Östergren!

  2017-08-30

  Simon Östergren har nu börjat som VVS-konsult i Lycksele.

  Simon har återvänt till Lycksele efter både gymnasium och högskola på annan ort. Nu senast har Simon gått klart sin Civilingenjörsutbildning i Energiteknik på Umeå Universitet där han i sitt examensarbete gjorde en Energiutredning av en hälsocentral.

  På TM börjar Simon med VVS-projekteringen av Lycksele Flygplats nya Helikopterhangar.

  Vi hälsar Simon välkommen till TM!

  Simon Östergren

  Ingenjör VVS

  Lycksele
  +46 950 238 48
  Simon.Ostergren@tm.nu


  Nya Simhallen i Örnsköldsvik

  2017-08-24

  Nya Simhallen i Örnsköldsvik

  TM har ritat förslaget till den nya simhallen i Örnsköldsvik. Planerna har funnits i många år och olika utformningar har utretts. Nu ska planerna förverkligas.

  – Jag tror att den kommer göra Ö-viksborna stolta, både när det gäller utseendet och att den fyller en viktig funktion, säger Paradisets chef David Berglund.

  Konceptet utgår ifrån gränslandet mellan den gröna naturen omkring Paradiset och de artificiella byggnaderna


  Välkommen Marcus Håll!

  2017-08-15

  Idag välkomnar vi Marcus Håll till vårt Sundsvallskontor.

  Marcus har en Civilingenjörexamen från Linköpings universitet men kommer härnäst från konsultfirman Bengt Dahlgren där han har arbetat med VVS-projektering, energiberäkningar, energiutredningar och klimatsimuleringar. Marcus är även certifierad för Miljöbyggnadssamordning.

  Marcus Håll har jobbat sedan 2013 som projektör och kommer i sitt första projekt jobba tillsammans med Nils Persson på VVS-projekteringen av Grimstaskolan.

  Välkommen till TM, vi hoppas du kommer trivas hos oss!

  Marcus Håll

  Ingenjör VVS

  Sundsvall
  +46 60 195 762
  Marcus.Hall@tm.nu


  Återuppbyggnad av Mahji Gaun byn i Nepal

  2017-08-11

  Återuppbyggnad av Mahji Gaun byn i Nepal

  En förödande jordbävning inträffade i Nepal den 25 april 2015. Jordbävningen mättes upp till storleksordningen 7,6 Richter-skala med flera efterskalv. Mellan 25 April och 25 Augusti inträffade totalt 380 efterskalv. Enligt den ursprungliga uppskattningen drabbades nationen av en förlust på 10 miljarder dollar. Kostnaden för ombyggnad av skadade fastigheter uppskattades av regeringen till 6,69 miljarder USD.

  Rotary bestämde sig för att hjälpa till i området och fastställde ett program som siktade mot att bygga upp fler än 1000 permanenta hus och samtidigt stötta skolor i de mest drabbade området med förnödenheter, såsom vatten, toaletter, möbler, osv.

  Maji Gaun Projektet av initierades för att återuppbygga Maji Gaun byn, som ligger ungefär 70 km nordöst om Katmandu. Alla byns 46 hus totalförstördes av jordbävningen. Maji Gaun Projektet hade som mål att återuppbygga byns 46 hus och jordbävningssäkra dessa hus för framtiden. Utöver husen var målet att öka levnadsstandarden i byn genom att ordna system för att få rent vatten och ordentliga avlopp. Projektet skulle även bli vägledande för hur liknande områden kunde återuppbyggas.

  Collage Arkitekter / TM samt Mats Lövgren stöttade vardera med mer än 1000 dollar till Rotary och vi får nu se hur byn blivit återuppbyggt. Vi vill för detta rikta ett tack till Rotary! Projektet har även under uppbyggnaden stöttat med medicin, mat, utbildning och inkomstgenererande aktiviteter för byn.