Nyheter \\   Nya Psykiatrin på Norrlands Universitetssjukhus

  2017-06-22

  Nya Psykiatrin på Norrlands Universitetssjukhus

  Nya Psykiatrin är ett av TMs största Arkitektur-projektering på många år. Vi är nu inne i slutetappen. Under förra veckan skickades ritningar in till beställaren för en första granskning av Västerbottens läns Landsting. Det har varit ett stort och komplext projekt med många olika avdelningar som ska få sina behov tillfredsställda.

  Nya Psykiatrin är en bred vårdsatsning för psykiatrisk vård på Norrlands Universitetssjukhus. Alla verksamheter ryms nu under samma tak: Rättspsyk, Barn och ungdomsavdelning, äldrevård, beroendevård, daglig verksamhet mm.

  ”Trots att byggnaden blir en stor vårdinstitution med alla avdelningar, har vi strävat mot att patienten ska få en varm hemmakänsla under sin vårdvistelse.” – Roland Lundberg, ansvarig Arkitekt på TM.

  Olov Johansson, TM är en av handläggarna i projektet:

  ”Vi har kommit långt i projektet, större delen är nu genomgången. På det stora hela är det beskrivningsarbeten och mindre justeringar som är kvar.”

  Projektet har haft ett tydligt fokus på BIM-samordning mellan de olika disciplinerna i projekteringen. Olov, som har varit i branschen i många år ser stora fördelar:

  ”Jag ser stora fördelar med att jobba BIM-orienterat i ett så här stort projekt. En sådan fördel är att vi kan med hjälp av programmen upprätta kontrollfunktioner under arbetets gång för att minimera felkällorna parallellt i projekteringsprocessen.”

  Initialt i projektet var fasaden tänkt att vara uppbyggd av prefabricerade betongelement. Roland har däremot satsat hårt för att byggnaden ska få putsad fasad. Detta för att harmonisera bättre med närstående byggnader på området. 

  Vi vill även lyfta fram det goda samarbetet både i projekteringsgruppen och landstingets organisation. Bra underlag från personalgrupper och goda samarbeten med planeringsverksamheten på landstinget har varit en nyckelfaktor för effektivt arbete, säger Roland.

  En annan nyckelfaktor för detta framgångsrika projekt är TMs medarbetare och det goda resurssamarbetet mellan kontoren. 

  Bygglov är inlämnat och byggentreprenaden på området startar förhoppningsvis under våren 2018.