Nyheter


  Välkommen Jimmy och Caroline!

  2017-11-01

  Idag vill vi skylta med två nyanställningarna till Umeåkontoret!

  Jimmy Sjögren har en kandidatexaman från Arkitekthögskolan i Umeå och har tidigare en examen som industridesigner. Jimmy började Arkitekturavdelningen i Umeå under september månad.

  Caroline Vikström har börjat på Inredningsavdelningen i Umeå. Caroline har en Master ifrån Nuova accademia di Belle Arti i Milano. Caroline började hos oss i starten utav oktober och vi är mycket glada för förstärkningen på Inredningsavdelningen!

  Vi hoppas att våra nya medarbetare ska trivas på TM!

  Jimmy Sjögren

  Arkitektresurs

  Umeå
  +46 90 715 545
  Jimmy.Sjogren@tm.nu

  Caroline Vikström

  Arkitekt Inredning

  Umeå
  +46 90 715 548
  Caroline.Vikstrom@tm.nu


  TM + VR

  2017-09-19

  Vi har nu möjlighet att använda VR-teknik för att presentera modeller i skala 1:1!

  Utrustningen vi använder gör de möjligt att kliva in byggnaderna i skala 1:1 innan de byggs. Till exempel kan du få stiga in i schaktutrymmen, testa tillgänglighet i de utrymmen vi designar och uppleva rummen med egna ögon innan de står byggda på fastigheten.

  Tekniken kan användas i alla skeden av byggprocessen och vi samordnar gärna presentationer inom ramen för pågående projekt.

  • Tidiga volymstudier inför inriktningsbeslut
  • Under projekteringen för att skapa förståelse för komplexa problem
  • Inför samråd och granskning av beställare/brukare
  • Estetisk kontroll av synliga installationer
  • Inför byggskede som komplement till bygghandlingen för byggledare
  • mm.

   

  För mer information:


  Välkommen Simon Östergren!

  2017-08-30

  Simon Östergren har nu börjat som VVS-konsult i Lycksele.

  Simon har återvänt till Lycksele efter både gymnasium och högskola på annan ort. Nu senast har Simon gått klart sin Civilingenjörsutbildning i Energiteknik på Umeå Universitet där han i sitt examensarbete gjorde en Energiutredning av en hälsocentral.

  På TM börjar Simon med VVS-projekteringen av Lycksele Flygplats nya Helikopterhangar.

  Vi hälsar Simon välkommen till TM!

  Simon Östergren

  Ingenjör VVS

  Lycksele
  +46 950 238 48
  Simon.Ostergren@tm.nu


  Nya Simhallen i Örnsköldsvik

  2017-08-24

  Nya Simhallen i Örnsköldsvik

  TM har ritat förslaget till den nya simhallen i Örnsköldsvik. Planerna har funnits i många år och olika utformningar har utretts. Nu ska planerna förverkligas.

  – Jag tror att den kommer göra Ö-viksborna stolta, både när det gäller utseendet och att den fyller en viktig funktion, säger Paradisets chef David Berglund.

  Konceptet utgår ifrån gränslandet mellan den gröna naturen omkring Paradiset och de artificiella byggnaderna


  Välkommen Marcus Håll!

  2017-08-15

  Idag välkomnar vi Marcus Håll till vårt Sundsvallskontor.

  Marcus har en Civilingenjörexamen från Linköpings universitet men kommer härnäst från konsultfirman Bengt Dahlgren där han har arbetat med VVS-projektering, energiberäkningar, energiutredningar och klimatsimuleringar. Marcus är även certifierad för Miljöbyggnadssamordning.

  Marcus Håll har jobbat sedan 2013 som projektör och kommer i sitt första projekt jobba tillsammans med Nils Persson på VVS-projekteringen av Grimstaskolan.

  Välkommen till TM, vi hoppas du kommer trivas hos oss!

  Marcus Håll

  Ingenjör VVS

  Härnösand
  +46 60 195 762
  +46 72 732 01 44
  Marcus.Hall@tm.nu