Nyheter


  Nya Psykiatrin på Norrlands Universitetssjukhus

  2017-06-22

  Nya Psykiatrin på Norrlands Universitetssjukhus

  Nya Psykiatrin är ett av TMs största Arkitektur-projektering på många år. Vi är nu inne i slutetappen. Under förra veckan skickades ritningar in till beställaren för en första granskning av Västerbottens läns Landsting. Det har varit ett stort och komplext projekt med många olika avdelningar som ska få sina behov tillfredsställda.

  Nya Psykiatrin är en bred vårdsatsning för psykiatrisk vård på Norrlands Universitetssjukhus. Alla verksamheter ryms nu under samma tak: Rättspsyk, Barn och ungdomsavdelning, äldrevård, beroendevård, daglig verksamhet mm.

  ”Trots att byggnaden blir en stor vårdinstitution med alla avdelningar, har vi strävat mot att patienten ska få en varm hemmakänsla under sin vårdvistelse.” – Roland Lundberg, ansvarig Arkitekt på TM.

  Olov Johansson, TM är en av handläggarna i projektet:

  ”Vi har kommit långt i projektet, större delen är nu genomgången. På det stora hela är det beskrivningsarbeten och mindre justeringar som är kvar.”

  Projektet har haft ett tydligt fokus på BIM-samordning mellan de olika disciplinerna i projekteringen. Olov, som har varit i branschen i många år ser stora fördelar:

  ”Jag ser stora fördelar med att jobba BIM-orienterat i ett så här stort projekt. En sådan fördel är att vi kan med hjälp av programmen upprätta kontrollfunktioner under arbetets gång för att minimera felkällorna parallellt i projekteringsprocessen.”

  Initialt i projektet var fasaden tänkt att vara uppbyggd av prefabricerade betongelement. Roland har däremot satsat hårt för att byggnaden ska få putsad fasad. Detta för att harmonisera bättre med närstående byggnader på området. 

  Vi vill även lyfta fram det goda samarbetet både i projekteringsgruppen och landstingets organisation. Bra underlag från personalgrupper och goda samarbeten med planeringsverksamheten på landstinget har varit en nyckelfaktor för effektivt arbete, säger Roland.

  En annan nyckelfaktor för detta framgångsrika projekt är TMs medarbetare och det goda resurssamarbetet mellan kontoren. 

  Bygglov är inlämnat och byggentreprenaden på området startar förhoppningsvis under våren 2018.


  TM i Härnösand flyttar till nya lokaler.

  2017-06-20

  TM i Härnösand flyttar till nya lokaler.

  Vi saxar ur Allehandas webtidning följande:

  Ännu en ny hyresgäst till Tobaks i Härnösand – arkitektfirma flyttar in

  Till hösten fylls Tobaksmonopolet med ännu en hyresgäst.

  Då flyttar arkitektfirman TM Konsult in i lokalerna med sex anställda.

  – Tobaksmonopolet får nu en spännande mix av kultur, teknik, design och innovation, säger Emil Westerlind, VD Westerlinds.

  Det anrika Tobaksmonopolet, där det förr tillverkades cigaretter och snus, växer nu allt mer till en levande metropol igen. Större lokala företag som Logosol och Westerlinds fastigheter, men även mindre företag och entreprenörer har sin verksamhet i byggnaden.

  Till hösten flyttar arkitektfirman TM Konsult, med arkitekter och byggnadsingenjörer, sin verksamhet från Gånsviksvägen i Härnösand till Tobaksmonopolet. TM Konsult arbetar med arkitektuppdrag som omfattar idéskisser, projekteringar, besiktningar och projektledning.

  TM Konsult har varit och är inkopplade på olika projekt tillsammans med Westerlinds fastigheter, bland annat det nya bostadsområdet Bryggaren strand.

  – Med TM Konsult i fastigheten läggs ytterligare en pusselbit i Tobaks resa från insomnat monopol till levande metropol, säger Emil Westerlind, vd på Westerlinds.

  TM Konsult satsar nu i Härnösand och kommer enligt uppgift att inom kort rekrytera flera nyckelpersoner.

  – Flytten till Tobaks är ett led i vår tro på Härnösand och Västernorrland. Vi vill kunna erbjuda våra medarbetare en inspirerande miljö som erbjuder arkitektonisk kreativitet. Tobaks uppfyller de kraven, säger Anders Franklin, vd på TM Konsult, i ett pressmeddelande.


  Välkommen Lovisa, André & Zahra!

  2017-06-08

  Idag vill vi välkomna tre nya medarbetare, Lovisa och André till Lycksele- och Zahra till Härnösandskontoret.

  Både Lovisa Gustafsson och Zahra Kandiel kommer direkt från utbildningen i Umeå där de studerat till Byggnadsingenjörer. André Larsson är nyutbildad Högskoleingenjör med inriktning Elkraftteknik.

  Lovisa börjar på A-avdelningen i Lycksele och kommer hjälpa till med att avsluta några projekt på A i Lycksele.

  André börjar som El-konsult i Lycksele och börjar med att vara med i projekteringen av Palmsundas nya kontor i Lycksele.

  Zahra börjar på A-avdelningen i Härnösand och börjar med att hjälpa våra arkitekter med presentations handlingar samt några bygglovshandlingar.

  Vi hoppas att våra nya medarbetare ska trivas på TM! Välkomna!

  Kontaktuppgifter:


  Ramavtal tryggar sysselsättning för TM Konsult

  2017-05-15

  Ramavtal tryggar sysselsättning för TM Konsult AB

  SISAB:s (Skolfastigheter i Stockholm AB) fastighetsbestånd består av cirka 600 fastigheter. Dessa ska kontinuerligt underhållas, renoveras, byggas om och byggas till. Samtidigt bygger bolaget många nya skolfastigheter.

  SISAB har tecknad 4 st avtal med byggkonsultföretaget TM Konsult. I teknikerna Konstruktion, i Arkitektur, i EL – Tele – Data och VVS + Styr.

  Alla avtal räcker vardera 4 år och ger sysselsättning till ca 30 st medarbetare på TM, då är anställda hos våra underkonsulter oräknade. På A-sidan handlar det 7000-8000 timmar per år, för konstruktionssidan blir det 8000-9000 timmar årligen, på el-sidan 6500-7500 timmar och slutligen hela 18000-22000 timmar på VVS och Styr.

  ”Det känns väldigt kul att TM som ett norrlandsföretag kan hävda sig så väl på Sveriges konsultintensivaste marknad som Mälardalen ändå utgör” – säger VD:n Anders Franklin.

  TM är Norrlands största byggkonsultföretag. Med kreativ kompetens arbetar vi inom de flesta av byggbranschens områden. Vi erbjuder strategisk projektutveckling med brett perspektiv i de för projekten så avgörande tidiga skedena.


  Praktikanter på VVS

  2017-04-26

  Från och med denna vecka har vi två praktikanter på VVS avdelningen.
  Ryda Salem kommer att sitta i Umeå och Johannes Lidqvist i Lycksele.
  Ryda och Johannes läser Solenergiingenjör med VVS-kompetens på yrkeshögskoleutbildningen i Härnösand och kommer att vara hos oss i några veckor framöver.

  Välkomna Ryda och Johannes!