Nyheter


  Nya Simhallen i Örnsköldsvik

  2017-08-24

  Nya Simhallen i Örnsköldsvik

  TM har ritat förslaget till den nya simhallen i Örnsköldsvik. Planerna har funnits i många år och olika utformningar har utretts. Nu ska planerna förverkligas.

  – Jag tror att den kommer göra Ö-viksborna stolta, både när det gäller utseendet och att den fyller en viktig funktion, säger Paradisets chef David Berglund.

  Konceptet utgår ifrån gränslandet mellan den gröna naturen omkring Paradiset och de artificiella byggnaderna


  Välkommen Marcus Håll!

  2017-08-15

  Idag välkomnar vi Marcus Håll till vårt Sundsvallskontor.

  Marcus har en Civilingenjörexamen från Linköpings universitet men kommer härnäst från konsultfirman Bengt Dahlgren där han har arbetat med VVS-projektering, energiberäkningar, energiutredningar och klimatsimuleringar. Marcus är även certifierad för Miljöbyggnadssamordning.

  Marcus Håll har jobbat sedan 2013 som projektör och kommer i sitt första projekt jobba tillsammans med Nils Persson på VVS-projekteringen av Grimstaskolan.

  Välkommen till TM, vi hoppas du kommer trivas hos oss!  Återuppbyggnad av Mahji Gaun byn i Nepal

  2017-08-11

  Återuppbyggnad av Mahji Gaun byn i Nepal

  En förödande jordbävning inträffade i Nepal den 25 april 2015. Jordbävningen mättes upp till storleksordningen 7,6 Richter-skala med flera efterskalv. Mellan 25 April och 25 Augusti inträffade totalt 380 efterskalv. Enligt den ursprungliga uppskattningen drabbades nationen av en förlust på 10 miljarder dollar. Kostnaden för ombyggnad av skadade fastigheter uppskattades av regeringen till 6,69 miljarder USD.

  Rotary bestämde sig för att hjälpa till i området och fastställde ett program som siktade mot att bygga upp fler än 1000 permanenta hus och samtidigt stötta skolor i de mest drabbade området med förnödenheter, såsom vatten, toaletter, möbler, osv.

  Maji Gaun Projektet av initierades för att återuppbygga Maji Gaun byn, som ligger ungefär 70 km nordöst om Katmandu. Alla byns 46 hus totalförstördes av jordbävningen. Maji Gaun Projektet hade som mål att återuppbygga byns 46 hus och jordbävningssäkra dessa hus för framtiden. Utöver husen var målet att öka levnadsstandarden i byn genom att ordna system för att få rent vatten och ordentliga avlopp. Projektet skulle även bli vägledande för hur liknande områden kunde återuppbyggas.

  Collage Arkitekter / TM samt Mats Lövgren stöttade vardera med mer än 1000 dollar till Rotary och vi får nu se hur byn blivit återuppbyggt. Vi vill för detta rikta ett tack till Rotary! Projektet har även under uppbyggnaden stöttat med medicin, mat, utbildning och inkomstgenererande aktiviteter för byn.


  Nya Psykiatrin på Norrlands Universitetssjukhus

  2017-06-22

  Nya Psykiatrin på Norrlands Universitetssjukhus

  Nya Psykiatrin är ett av TMs största Arkitektur-projektering på många år. Vi är nu inne i slutetappen. Under förra veckan skickades ritningar in till beställaren för en första granskning av Västerbottens läns Landsting. Det har varit ett stort och komplext projekt med många olika avdelningar som ska få sina behov tillfredsställda.

  Nya Psykiatrin är en bred vårdsatsning för psykiatrisk vård på Norrlands Universitetssjukhus. Alla verksamheter ryms nu under samma tak: Rättspsyk, Barn och ungdomsavdelning, äldrevård, beroendevård, daglig verksamhet mm.

  ”Trots att byggnaden blir en stor vårdinstitution med alla avdelningar, har vi strävat mot att patienten ska få en varm hemmakänsla under sin vårdvistelse.” – Roland Lundberg, ansvarig Arkitekt på TM.

  Olov Johansson, TM är en av handläggarna i projektet:

  ”Vi har kommit långt i projektet, större delen är nu genomgången. På det stora hela är det beskrivningsarbeten och mindre justeringar som är kvar.”

  Projektet har haft ett tydligt fokus på BIM-samordning mellan de olika disciplinerna i projekteringen. Olov, som har varit i branschen i många år ser stora fördelar:

  ”Jag ser stora fördelar med att jobba BIM-orienterat i ett så här stort projekt. En sådan fördel är att vi kan med hjälp av programmen upprätta kontrollfunktioner under arbetets gång för att minimera felkällorna parallellt i projekteringsprocessen.”

  Initialt i projektet var fasaden tänkt att vara uppbyggd av prefabricerade betongelement. Roland har däremot satsat hårt för att byggnaden ska få putsad fasad. Detta för att harmonisera bättre med närstående byggnader på området. 

  Vi vill även lyfta fram det goda samarbetet både i projekteringsgruppen och landstingets organisation. Bra underlag från personalgrupper och goda samarbeten med planeringsverksamheten på landstinget har varit en nyckelfaktor för effektivt arbete, säger Roland.

  En annan nyckelfaktor för detta framgångsrika projekt är TMs medarbetare och det goda resurssamarbetet mellan kontoren. 

  Bygglov är inlämnat och byggentreprenaden på området startar förhoppningsvis under våren 2018.


  TM i Härnösand flyttar till nya lokaler.

  2017-06-20

  TM i Härnösand flyttar till nya lokaler.

  Vi saxar ur Allehandas webtidning följande:

  Ännu en ny hyresgäst till Tobaks i Härnösand – arkitektfirma flyttar in

  Till hösten fylls Tobaksmonopolet med ännu en hyresgäst.

  Då flyttar arkitektfirman TM Konsult in i lokalerna med sex anställda.

  – Tobaksmonopolet får nu en spännande mix av kultur, teknik, design och innovation, säger Emil Westerlind, VD Westerlinds.

  Det anrika Tobaksmonopolet, där det förr tillverkades cigaretter och snus, växer nu allt mer till en levande metropol igen. Större lokala företag som Logosol och Westerlinds fastigheter, men även mindre företag och entreprenörer har sin verksamhet i byggnaden.

  Till hösten flyttar arkitektfirman TM Konsult, med arkitekter och byggnadsingenjörer, sin verksamhet från Gånsviksvägen i Härnösand till Tobaksmonopolet. TM Konsult arbetar med arkitektuppdrag som omfattar idéskisser, projekteringar, besiktningar och projektledning.

  TM Konsult har varit och är inkopplade på olika projekt tillsammans med Westerlinds fastigheter, bland annat det nya bostadsområdet Bryggaren strand.

  – Med TM Konsult i fastigheten läggs ytterligare en pusselbit i Tobaks resa från insomnat monopol till levande metropol, säger Emil Westerlind, vd på Westerlinds.

  TM Konsult satsar nu i Härnösand och kommer enligt uppgift att inom kort rekrytera flera nyckelpersoner.

  – Flytten till Tobaks är ett led i vår tro på Härnösand och Västernorrland. Vi vill kunna erbjuda våra medarbetare en inspirerande miljö som erbjuder arkitektonisk kreativitet. Tobaks uppfyller de kraven, säger Anders Franklin, vd på TM Konsult, i ett pressmeddelande.