Nyheter \\   Ramavtal tryggar sysselsättning för TM Konsult

  2017-05-15

  Ramavtal tryggar sysselsättning för TM Konsult AB

  SISAB:s (Skolfastigheter i Stockholm AB) fastighetsbestånd består av cirka 600 fastigheter. Dessa ska kontinuerligt underhållas, renoveras, byggas om och byggas till. Samtidigt bygger bolaget många nya skolfastigheter.

  SISAB har tecknad 4 st avtal med byggkonsultföretaget TM Konsult. I teknikerna Konstruktion, i Arkitektur, i EL – Tele – Data och VVS + Styr.

  Alla avtal räcker vardera 4 år och ger sysselsättning till ca 30 st medarbetare på TM, då är anställda hos våra underkonsulter oräknade. På A-sidan handlar det 7000-8000 timmar per år, för konstruktionssidan blir det 8000-9000 timmar årligen, på el-sidan 6500-7500 timmar och slutligen hela 18000-22000 timmar på VVS och Styr.

  ”Det känns väldigt kul att TM som ett norrlandsföretag kan hävda sig så väl på Sveriges konsultintensivaste marknad som Mälardalen ändå utgör” – säger VD:n Anders Franklin.

  TM är Norrlands största byggkonsultföretag. Med kreativ kompetens arbetar vi inom de flesta av byggbranschens områden. Vi erbjuder strategisk projektutveckling med brett perspektiv i de för projekten så avgörande tidiga skedena.