Nyheter \\   TM + VR

  2017-09-19

  Vi har nu möjlighet att använda VR-teknik för att presentera modeller i skala 1:1!

  Utrustningen vi använder gör de möjligt att kliva in byggnaderna i skala 1:1 innan de byggs. Till exempel kan du få stiga in i schaktutrymmen, testa tillgänglighet i de utrymmen vi designar och uppleva rummen med egna ögon innan de står byggda på fastigheten.

  Tekniken kan användas i alla skeden av byggprocessen och vi samordnar gärna presentationer inom ramen för pågående projekt.

  • Tidiga volymstudier inför inriktningsbeslut
  • Under projekteringen för att skapa förståelse för komplexa problem
  • Inför samråd och granskning av beställare/brukare
  • Estetisk kontroll av synliga installationer
  • Inför byggskede som komplement till bygghandlingen för byggledare
  • mm.

   

  För mer information: