Om oss \\   Miljö och kvalitet


    Miljö

    TM arbetar för ett hållbart samhälle. Att vårt arbete kommer att påverka miljö, klimat, människor och hälsa under lång tid genomsyrar vårt arbetssätt och finns med oss i alla projekt.

    Kvalitetssäkrad process

    Till stöd för vårt arbete har vi utvecklat ett kvalitetssystem som uppfyller kraven enligt SS-ISO 9001. Vi kallar det vårt sätt att arbeta. Det bygger på processer för förarbete, genomförande och efterarbete.