JOBBA HOS OSS


    TM är ett av norra Sveriges största arkitekt- och teknikkonsultföretag. Vi levererar lösningar inom en stor bredd av specialistområden.

    Är du yrkesskicklig och samarbetsinriktad? Vill du jobba i ett modernt företag som fokuserar på trivsel och öppenhet för nya idéer?

    Då är du alltid välkommen att lämna en ansökan, även om det för tillfället inte finns en specifik tjänst utannonserad.

    Vår arbetsmiljö och öppna kultur ger dig frihet att påverka inom företaget och styra din egen utveckling. Hos TM blir du tidigt involverad i projekt, får ta eget ansvar och jobba med olika typer av uppdrag. Det är inspirerande, ger stort socialt utbyte och variation.