KONTOR WSP
  KONTOR WSP
  KOMPASSEN
  P-HUS JÄRNVÄGSALLÉN
  THE GREAT NORTHERN
  BRANDSTATION

  VÅR KOMPETENS


  Arkitektur

  Vi erbjuder allt inom arkitektur genom hela byggprocessen, från stadsplanering till gestaltning av byggnaderna, deras innehåll och funktion.

  Inredning

  Vi inreder, färgsätter och håller utbildningar. Hjälper till med inköp av inredningar och ytskikt.

  Konstruktion

  Vi arbetar med stomsystem, statiska beräkningar, projektering, byggfysik samt byggtekniska utredningar.

   Projektledning

  Vi hjälper till med projektutveckling i tidiga skeden. Brinner för optimering och lönsamhet. Vi arbetar med byggadministration, byggledning, kontroll, besiktning, partneringsamverkan, byggjuridik, avtal och ekonomi.

  EL

  El- och teletekniska lösningar för alla typer av byggnader. Från projektering av moderna belysningssystem och larmanläggningar till utredningar för solceller och reservkraft. Vi utför även kontroller, besiktningar, energibesiktningar och mätningar av elektromagnetiska fält.

  VS

  Vi arbetar för ett sunt och energisnålt inomhusklimat, prioriteringar effektiva lösningar med miljövänligt material när det gäller all VS.

  Vent

  Erbjuder lösningar för en sund och frisk inomhusmiljö som infriar dagens hårt ställda energisparkrav.

  Styr

  Projektering av styr- och övervakningssystem som gör att fastighetens tekniska installationer för ventilation, värme, kyla och el fungerar tillsammans och uppfyller dagens krav på energihushållning. Samordning av installationer, funktionsprovningar och besiktningar. Utformning av systemdokumentation samt utbildning av driftpersonal.

  Energi

  Energirelaterade tjänster med syfte att minska fastighetsägarens driftkostnader och belastningen på vår miljö.
  Inför en nybyggnad utför vi energibalansberäkningar för bygglovsansökan och energisamordning under projekteringsfasen.
  I befintliga fastigheter genomför TM energikartläggningar, energideklarationer och utredningar med dig som är fastighetsägare..

  IT

  Datasupport för företagare, vi kan erbjuda backup, antivirus, proaktiv hantering av din datapark, konsultation, utbildning och installation.