KONTAKT
 •  Albin Grenbäck Ingenjör VVS
 •  Albin Hedin Ingenjör Styr
 •  Anders Franklin Senior Advisor
 •  André Larsson Ingenjör El
 •  André Näslund Ingenjör El
 •  Andreas Fossland Ingenjör A
 •  Anneli Haggren Administratör
 •  Anthon Åkerberg Ingenjör K
 •  Arne Wistedt Arkitekt
 •  Björn Flybring Ingenjör A och K
 •  Björn Westin Arkitekt MSA
 •  Carola Alnersson Redovisningsekonom
 •  Christian Sikström Avdelningsansvarig A och K
 •  Conny Larsson Avdelningsansvarig El
 •  Dan Andersson Ingenjör VVS
 •  Daniel Adolfsson Ingenjör K
 •  Daniel Berg Ingenjör El
 •  Daniel Degerström Ingenjör A
 •  Daniel Flimel Arkitekt SAR/MSA
 •  David Nordenstam IT-Tekniker
 •  Elin Sjödin Civilingenjör A
 •  Elisabeth Isaksson Norman Ingenjör A
 •  Emma Helander Ingenjör K
 •  Erik Frohm Ingenjör VVS
 •  Erik Lindgren Ingenjör VVS
 •  Filip Axelsson Arkitekt MSA
 •  Fredrik Strömberg Ingenjör A
 •  Fredrik Söderberg Ingenjör El
 •  Fredrik Wirenblad Market Area Manager
 •  Hans Lindman Ingenjör K
 •  Hans-Anders Kempe Arkitekt SAR/MSA
 •  Helena Karlsson Ingenjör A
 •  Henrik Muskos Ingenjör A
 •  Ida Strålberg Civilingenjör A
 •  Ida Åkerstedt Ingenjör A
 •  Ingemar Hultebrand Ingenjör K
 •  Irene Granlund Inredningsarkitekt
 •  Jakob Westman Ingenjör VVS
 •  Jan-Erik Stigedahl Ingenjör A
 •  Jenny Eriksson Palmgren Civilingenjör A
 •  Jenny Stigedal HR och Miljöansvarig
 •  Jimmy Modén Ingenjör El
 •  Jimmy Näslund Ingenjör K
 •  Jimmy Olofsson Ingenjör K
 •  Jimmy Sjögren Arkitekt MSA
 •  Joacim Strömqvist Ingenjör K
 •  Joanna Artemiuk Arkitekt
 •  Johanna Boström Arkitekt SAR/MSA
 •  Johannes Lidqvist Ingenjör VVS
 •  Jonas Wiberg Ingenjör A
 •  JonatanA Jacobsson Ingenjör A
 •  JonatanB Jacobsson Ingenjör A
 •  Josef Algotsson Ingenjör A
 •  Ken Forsberg Ingenjör A / Byggledare
 •  Kerstin Nordin Redovisningsekonom
 •  Kicki Viklund Civilingenjör A
 •  Lennart Larsson Ingenjör El
 •  Lina Persson Holmgren Civilingenjör A
 •  Linda Edler Ingenjör VVS
 •  Linus Sjöberg Ingenjör A
 •  Lovisa Grahl Ingenjör A
 •  Maarten Hermans Arkitekt SAR/MSA
 •  Maria Björklund Ingenjör A
 •  Markus Fransson Ingenjör K
 •  Markus Ragnarsson Avdelningsansvarig VVS, Styr och Energi
 •  Martin Norberg Kontorschef / Projektledare
 •  Marzena Januszewska-Kut Ingenjör VVS
 •  Matilda Andersson Arkitekt SAR/MSA
 •  Mats Semrèn Ingenjör Teknik
 •  Mats Åström Ingenjör K
 •  Mattias Johansson IT-Tekniker
 •  Michael Stenlund Ingenjör El
 •  Mikael Berglund Ingenjör A
 •  Miriam Diamant Jakobsson Inredningsarkitekt SAR/MSA
 •  Niclas Larsson Ingenjör K
 •  Niklas Lindqvist Ingenjör A
 •  Nina Larsson Arkitekt SAR/MSA
 •  Olov Johansson Ingenjör A
 •  Oscar Selling Ingenjör VVS
 •  Oskar Lenner Ingenjör VVS
 •  Patrik Sjödin Ingenjör El
 •  Per Lindahl Projektchef
 •  Peter Jonsson Ingenjör K / Cert. brandprojektör
 •  Rebecka Örtegren Arkitekt MSA
 •  Robert Uneè Ingenjör El / Kvalitetsansvarig
 •  Roland Lundberg Arkitekt SAR/MSA
 •  Sanna Janzon Civilingenjör A
 •  Simon Abrahamsson Ingenjör VVS och Energi
 •  Simon Rudin Ingenjör VVS
 •  Sofia Önell Inredningsarkitekt
 •  Staffan Lindahl Arkitekt MSA
 •  Therese Burén Ingenjör K
 •  Tim Mårtz Ingenjör K
 •  Tobias Strömberg Ingenjör A
 •  Tord Berggren Inredningsarkitekt, Industridesigner MFA
 •  Veronica Gidlund Ingenjör VVS
 •  Victoria Karlsson Civilingenjör A / Bitr. Arkitekt / Certifierad Sakkunnig av Tillgänglighet (TIL2)
 •  Viveca Bernhardsson Avdelningsansvarig I / Inredningsarkitekt MSA
 •  Zahra Kandiel Ingenjör A
 •  Åsa Wendel Arkitekt SAR/MSA