KONTAKT
  •  Anders Franklin Senior Advisor
  •  Anneli Haggren Administratör
  •  Carola Alnersson Redovisningsekonom
  •  David Nordenstam IT-Tekniker
  •  Jenny Stigedal HR och Miljöansvarig
  •  Kerstin Nordin Redovisningsekonom
  •  Mattias Johansson IT-Tekniker