KONTAKT
 •  Albin Grenbäck Ingenjör VVS
 •  Anders Franklin Senior Advisor
 •  André Larsson Ingenjör El
 •  André Näslund Ingenjör El
 •  Anneli Haggren Administratör
 •  Carola Alnersson Redovisningsekonom
 •  Christian Sikström Avdelningsansvarig A och K
 •  Conny Larsson Avdelningsansvarig El
 •  Dan Andersson Ingenjör VVS
 •  Erik Frohm Ingenjör VVS
 •  Fredrik Söderberg Ingenjör El
 •  Ingemar Hultebrand Ingenjör K
 •  Jakob Westman Ingenjör VVS
 •  Jan-Erik Stigedahl Ingenjör A
 •  Jenny Stigedal HR och Miljöansvarig
 •  Johannes Lidqvist Ingenjör VVS
 •  JonatanA Jacobsson Ingenjör A
 •  JonatanB Jacobsson Ingenjör A
 •  Ken Forsberg Ingenjör A / Byggledare
 •  Kerstin Nordin Redovisningsekonom
 •  Lennart Larsson Ingenjör El
 •  Markus Fransson Ingenjör K
 •  Markus Ragnarsson Avdelningsansvarig VVS, Styr och Energi
 •  Marzena Januszewska-Kut Ingenjör VVS
 •  Mats Semrèn Ingenjör Teknik
 •  Mattias Johansson IT-Tekniker
 •  Michael Stenlund Ingenjör El
 •  Niklas Lindqvist Ingenjör A
 •  Oskar Lenner Ingenjör VVS
 •  Robert Uneè Ingenjör El / Kvalitetsansvarig
 •  Simon Rudin Ingenjör VVS
 •  Victoria Karlsson Civilingenjör A / Bitr. Arkitekt / Certifierad Sakkunnig av Tillgänglighet (TIL2)