Nyheter


  NYA SIMHALLEN, ÖRNSKÖLDSVIK

  2022-06-23

  De första spadtagen har tagits för Paradisets nya simhall i Örnsköldsvik. En solitär vit kub knyter an till befintlig verksamhet och skjuter ut från slänten genom Vasalunden. Parken binder ihop byggnaderna och omsluter utomhusbadet med grönska.

  Interiören och läktaren består till största delen av trä. Såväl stomme som ytskikt på väggar och tak kommer att framträda genom glaspartierna som en varm och organisk interiör ur den skinande kuben. Genom entrépartiet skymtas ett poolblått trapphus med ett vattenskimmer som pockar på uppmärksamhet.

  TM har haft i uppdrag att gestalta byggnaden och projekterar nu detaljerade bygghandlingar för Rekabs räkning.

  -I visionen ingår att skapa en “Edens lustgård” med sol och bad på innergården, säger Staffan Lindahl, Arkitekt för projektet.

  Med detta önskar vi på TM alla en riktigt glad midsommar!  BIM-projektering säkrar kvaliteten och lönsamheten i projekten

  2022-03-31

  Det händer mycket inom BIM, alltså byggnadsinformationsmodellering. Arbetet blir mer och mer digitalt och modellerna blir allt viktigare i förhållande till klassiska ritningar.

  – Med en bra modell kan kunden spara både tid och pengar – det är något vi strävar efter hela tiden, säger Jonatan Jacobsson, BIM- och byggnadsingenjör på TM Konsult.

  Jonatan Jacobsson

  Jonatan har jobbat på TM Konsult i sex år. Han sitter i Lycksele och sedan sammangåendet med AFRY jobbar han med BIM-projekt i hela Sverige. Just nu arbetar han bland annat med att kvalitetssäkra dörruppställningar och fönster i 3D-modeller av olika byggnader.

  – Det är ett roligt jobb – och viktigt. Ju bättre och mer informativ en byggmodell blir i projekteringsstadiet, desto större nytta har den vid själva bygget och även när byggnaden sedan ska förvaltas, säger han.

  Jonatan upplever att när TM Konsult gick samman med AFRY så breddades hans möjligheter ordentligt.

  – Jag är glad över att AFRY köpte upp hela TM Konsult och inte bara vissa kontor. Det gör att vi på TM får fortsätta att utvecklas tillsammans – fast nu inom AFRY. TM har verkligen hamnat i en bra organisation som gör att vi kan fortsätta fungera som ett välfungerande maskineri, säger Jonatan.

  En av hans nya kollegor på AFRY är Jan Back, som tillhör Stenungsundskontoret, men som, liksom Jonatan, jobbar med BIM-projekt över hela Sverige.

  Jan Back

  – Vi hade inte så många arkitekter på AFRY tidigare, så TM Konsult kompletterar oss väldigt bra. Tack vare att vi nu har fler arkitekter och byggnadsingenjörer i teamen får vi som jobbar med BIM komma in tidigare i processen, vilket är bra. Sammangåendet med TM Konsult har gjort oss mer kompletta, säger han.

  – Ja, även vår organisation på TM har blivit starkare av det här. Vi kan ta på oss bredare uppdrag och erbjuda fler tjänster med AFRY i ryggen, säger Jonatan.

  Han och Jan jobbar med att omsätta arkitektens skisser och kundens önskemål till en digital byggnadsmodell som innehåller byggtekniska förutsättningar som exempelvis planlösningar och fasader, el och vvs. Modellen är klickbar och innehåller mängder med kvalitetssäkrad information, som är lätt att byta ut om något blivit fel.

  – Vi vill skapa mervärde för kunden och jobba så nära dem som möjligt. Vi levererar exempelvis modeller till både upphandlingar och pågående byggprojekt och tar hela tiden reda på vilken information kunden vill att vi fyller modellen med. Det kan helt klart vara värt att lägga en extra timme på att skapa en bra modell – det kan ge tiofalt tillbaka, säger Jonatan.  Att lära känna kunden – viktigast för inredningsarkitekten

  2022-03-07

  Att lära känna och förstå en verksamhet är viktigt för att slutresultatet ska bli bra. Det menar inredningsarkitekterna Sofia Önell och Tord Berggren på TM Konsult.

  – Ljud, ljus och material, ja – alla parametrar i en miljö påverkas av varandra. Om vi, kunden och övriga konsulter i byggprojektet samarbetar tidigt, kan vi skapa något riktigt bra, säger Sofia.

  Sofia Önell

  Sofia och Tord sitter i Umeå och är en del av TM Konsults inredningsavdelning. De arbetar med allt från analysarbete och gestaltning av interiörer till formgivning av produkter.

  – Det kan handla om att planera nya eller befintliga byggnader. Ibland kan det också vara så att en verksamhet vill ändra sin organisation, då kan vi hjälpa till att anpassa lokalerna till nya arbetssätt, säger Sofia, som jobbat på TM Konsult sedan 2016.

  ­– Vi arbetar gärna med workshops för att ta reda på vad behoven är. Det är viktigt att lära känna kunden – gärna på ett tidigt stadium. När vi kan komma in tidigt i projekten har vi större möjlighet att optimera resultatet, till exempel när det gäller hållbarhet där efterfrågan och kunskapen kring återbruk och cirkulärt tänkande ökar alltmer säger Tord.

  Tord Berggren

  Tord började på TM Konsult i augusti 2021. Han är industridesigner i grunden och har länge drivit det egna företaget Struktur Design. Tord har även undervisat på Designhögskolan i Umeå, som anses ha en av världens bästa designutbildningar.

  – Vår utgångspunkt är alltid användarens behov – därför är det så viktigt att jobba nära varandra. Ska vi gestalta ett kontor eller en restaurang måste vi inkludera varumärket och erbjudandet i processen. Men gestaltningen behöver inte alltid bygga på kärnvärden och varumärkesplattformar – ibland är det helt enkelt bara kontexten eller målgruppen som är det viktigaste, säger Tord.

  Ofta jobbar inredningsarkitekterna tätt samman med husarkitekter, ljusdesigner och grafiska formgivare. Allt ska vävas ihop och tala samma språk.

  – Oavsett om det är ett litet uppdrag eller om vi ska ta ett helhetsansvar för ett större projekt så är det avgörande för resultatet att man gör en inledande analys av förutsättningarna och målsättningen. Där är kundens input värdefull, säger Sofia.

  I och med sammangåendet med AFRY hoppas Tord och Sofia att fler gemensamma projekt och nya samarbeten ska ta fart.

  – AFRY har många angränsande kompetenser, vilket kan öka tryggheten och kvalitén för kunden, framför allt i stora projekt. Sammangåendet öppnar upp för ännu fler möjligheter, säger Tord.  Samarbete mellan TM och AFRY gör det enklare att bygga hållbart

  2022-02-08

  Intresset för att bygga och renovera hållbart ökar och i allt fler projekt finns hållbarhetsfrågan med genom hela byggnadens livscykel.

  – Tillsammans med TM Konsult är det enklare att leverera hela paketet till kunden. Vi kan i ett tidigare skede uppfylla alla miljökrav som kan vara svåra att få till i en komplex byggnad, säger Sarita Månsson, som jobbar med hållbart byggande inom AFRY.

  Filip Axelsson

  – Hållbarhet kan vara både enkla och komplexa saker. Nyligen jobbade jag med ett projekt där vi valde trä i delar som slentrianmässigt utförs i stål. Detta gällde bland annat innerväggar och bärande konstruktion. I tidiga skeden kan det handla om hur byggnaden placeras utifrån dagsljus, väderstreck och fönstrens storlek för att skapa en jämnare inomhustemperatur, säger Filip Axelsson, arkitekt på TM Konsult i Sundsvall.

  När det gäller hållbart byggande är livscykeltänkande och cirkulär ekonomi viktigt vid både produktion och förvaltning. Val av byggmaterial är en annan viktig aspekt för hälsa, välbefinnande och minskad klimatpåverkan.

  Sarita menar att TM Konsult och AFRY tillsammans kan ta på sig bredare och fler uppdrag i och med att man är fler konsulter och har en större kunskapsbank.

  – Tack vare TM Konsult har vi kompletterat med en stark arkitektursida i norra Sverige. Att vi har den typen av kompetens inom bolaget gör det enklare för mig att komma in tidigt i processen, vilket är viktig när man ska bygga hållbart.

  Och Filip håller med.

  – Ja, när man sitter på samma företag är det enklare att ställa frågor för att snabbt komma vidare. Man får ett försprång, vilket är viktigt för att kunna genomföra projekt på ett effektivt sätt. Det är något som inte bara gynnar oss utan även kunden.

  Sarita Månsson

  Det blir allt viktigare för både byggherrar, hyresgäster och köpare med hållbara hus. Marknaden för grön finansiering har utvecklats de senaste åren med gröna bolån och gröna obligationer. Det handlar om en något lägre ränta på projekt som uppfyller vissa krav på till exempel energieffektivitet och val av byggmaterial.

  – Jag hjälper våra kunder att miljöcertifiera sina hus. Det är hårda kravställningar och då krävs det att man tänker rätt i ett tidigt skede – man ska ha ett hållbarhetstänk i hela processen. Tack vare TM Konsult är det enklare för oss att uppnå det, säger Sarita.   Starkare tillsammans i norra Sverige – dit flyttlassen går

  2022-01-28

  Tillsammans blir TM Konsult och AFRY ännu starkare inom arkitektur. Spetsbyråer som Sandellsandberg och Koncept kompletteras med TM:s kunskap och styrka på arkitektursidan i norra Sverige.

  Helena Paulsson

  – Vi är så glada över att välkomna TM Konsult och stärka vårt erbjudande i norra Sverige, säger Helena Paulsson, chef för Arkitektur och Design på AFRY.

  Helena Paulsson är chef för AFRYs arkitektur- och designerbjudande, vilket bland annat innefattar spetsbyråerna Sandellsandberg, Koncept, Gottlieb Paludan Architects, Efterklang, och Light Bureau. Hon är själv landskapsarkitekt från början och har en gedigen erfarenhet inom stadsutveckling och livsmiljöer.

  – Ett exempel på spännande samarbeten är med Skellefteå, som kommer att locka många tillbakavändare och nyinflyttade, inte minst med anledning av Northvolts batterifabrik. För den ökade befolkningen ska livsmiljöer skapas, behovet är stort för bland annat nya bostäder och skolor. Hur ska hela familjen känna sig välkommen och hur ska de ska lösa livspusslet, säger hon.

  Tack vare sammangåendet med TM Konsult får bolagen ett större
  fotavtryck i norra Sverige, där TM har stark närvaro.

  – TM Konsult kompletterar vår kunskapsportfölj och erbjudande till kund. De är starka lokalt, medan exempelvis Koncept och Sandellsandberg utgår från Stockholm och jobbar nationellt. Jag tycker verkligen om att TM jobbar så nära sina kunder, säger Helena Paulsson.

  En av hennes nya kollegor är Staffan Lindahl, arkitekt på TM Konsult i Örnsköldsvik.

  Staffan Lindahl

  – Det här är något som kunderna vinner på. Vi på TM Konsult får ännu fler discipliner att samarbeta med. Det vi har saknat inom TM förut är nu bara ett telefonsamtal bort. Det kan handla om landskapsarkitektur eller den trähusexpertis som AFRY har, säger han.

  Något som intresserar såväl AFRY som TM Konsult det som går under benämningen femtonminutersstaden, alltså en stad där du kan ta dig runt på bara femton minuter – lämna barn på förskolan, åka till jobbet eller ta dig till mataffären.

  – Vi på AFRY frågade i höstas unga européer mellan 18 och 35 år om vad som var viktigt för dem i sina livsmiljöer. Det visar sig att endast en tiondel ville bo i en miljonstad. Istället är det de medelstora städerna som lockar, städer med 100 000 invånare eller mindre, säger Helena Paulsson.

  Det är också tydligt att flyttlassen i allt högre utsträckning i
  synnerhet går till medelstäder i norra Sverige.

  – Det är i dessa städer som TM Konsult, och även AFRY, har sina kontor. Städer med starkt och framgångsrikt ledarskap, där man jobbar för att vara en attraktiv plats för unga, en levande kulturstad med framåtanda. Tillsammans blir AFRY och TM Konsult en väldigt stark aktör i norra Sverige, säger Helena Paulsson.

  – Ja, tillsammans blir vi bredare och kan hjälpa våra respektive kunder på nya sätt. Vi jobbar med kunskapsöverföring och blir inte heller lika sårbara. Vi har blivit ett härligt gäng duktiga medarbetare, säger Staffan Lindahl.