Nyheter


  TM projektleder Anja & Filippas klimatsmarta drömhus vid vattnet

  2021-10-27

  Vi på TM hjälper Anja Pärson och Filippa Rådin att förverkliga sitt drömhus. Med fokus på hållbara materialval utan avkall på hög finish och lyxkänsla är det spännande att få vara en del av detta projekt.

  Följ Anja och Filippas resa på: https://www.youtube.com/channel/UC3-dW4BYSGK5nf7zutPCOzg

  Arkitekt och Bilder: Varg Arkitekter  TM Konsult blir AFRY

  2021-05-11

  TM Konsult och AFRY ökar tillsammans sin lokala närvaro i en region där investeringar i mångmiljardklassen för industrins klimatomställning väntas de kommande decennierna.

  TMs tjänsteutbud inom teknik och arkitektur samt geografiska placering kompletterar AFRYs befintliga verksamhet, och parterna etablerar tillsammans ett helhetserbjudande i den expansiva regionen.

  – Vi ser fram emot att stärka vår plattform i norra Sverige, och vara en självklar partner till våra kunder i den hållbara omställningen. Vi är så glada över att välkomna TM Konsult, som är en perfekt matchning i erbjudande och kompetens, men också i företagskultur, säger Malin Frenning, chef för division Infrastructure på AFRY.

  – Att bli en del av ett bolag som AFRY medför många utvecklingsmöjligheter för både våra medarbetare och kunder, vilket jag är mycket glad över. Vi ser fram emot att tillsammans bidra till utvecklingen inom AFRY i norra Sverige, säger /Anders Franklin/, VD TM Konsult AB  Reiniusska Gården blev moderna kontor

  2021-04-01

  TM Konsult fick uppdraget att göra om pampiga lägenheter i Reiniusska gården i Umeå till moderna kontor.
  – Vi har fått så positiv respons från personalen, som menar att de nu har Umeås finaste kontor, säger Sofia Önell, Inredningsarkitekt och skrattar.

  Reiniusska gården uppfördes 1892 efter stadsbranden 1888 och är idag den enda bevarade handelsgården längst Storgatan. De senaste åren har delar av huset omvandlats från lägenheter till kontor och inrymmer även handel och restauranger. När det var dags att hyra ut plan två som kontorslokaler fick TM Konsult uppdraget att arbeta med både hyresgästanpassning och inredningsprojektering.

  Fastighetsägaren Fort Knox Förvaring ville ha hjälp med färgsättning och materialval vid renoveringen. Inspirationen kom från huset självt med dess kvaliteter och tidsanda, däribland våningens alla originalsnickerier som vi värnat om.

  – När man får vara delaktig i både ombyggnationen och inredningsprojekteringen så vävs allt ihop och det blir ett bra resultat. Att Fort Knox Förvaring dessutom hade höga ambitioner att renovera med omsorg och känsla för husets karaktär gjorde att kontoret blev något utöver det vanliga, säger Sofia Önell.

  Ett stort förtroende utvecklades under processens gång mellan hyresgästen Bricon och Sofia Önell. Bricon ville inte ha ett standardkontor, utan något speciellt – det skulle kännas hemtrevligt, men samtidigt modernt och tidsenligt.

  – Karaktären av det gamla huset skulle finnas kvar, men vi skulle också skapa en funktionell och modern arbetsplats med en genuin och personlig atmosfär. Vi ville uppnå en känsla som gör att man längtar till jobbet, säger Sofia Önell.

  Utmaningen var att bevara det fina och genuina i huset, men att samtidigt uppfylla alla funktioner och krav som finns på en modern arbetsplats i dag.

  Bricon har askan och elden som koncept i sitt varumärke och jobbar med en gråskala som symboliserar aska. Det tog vi fasta på när vi valde kulörer, tapeter och mattor. Alla textila mattor är till exempel specialdesignade för att passa färgsättningen och rummens storlekar. Meningen är att man ska ana det vackra parkettgolvet som finns där under.

  – Mattorna täcker nästan hela golvet, vilket ger en bra ljudkvalitet, akustik och dämpning på kontoret. Samtidigt skulle det inte se ut som en heltäckningsmatta, utan en löst liggande matta likt det man har hemma. Vi utgick från ett fint mönster som mattillverkaren hade, men justerade kulörerna för att passa konceptet.

  Andra specialanpassningar som gjordes i lokalen var att bygga för en dörr som inte skulle användas. På ena sidan väggen döljs dörren av en platsbyggd, stor, grön bokhylla. På andra sidan har den klätts med en korkskiva – där en darttavla är tänkt att sitta.

  – Det blev en stilfull och harmonisk mix. Vi har fått så mycket bra feedback. De som jobbar i lokalen tycker att det är det finaste kontoret i Umeå. Det är ju jättekul när man får höra sådant – och framförallt när man har haft nöjet att jobba med en sådan kulturskatt!  Mångmiljonprojekt i Uppsala

  2021-03-08
  Illustration: Besqab/Studio Superb

  TM Konsult har fått uppdraget att utveckla ett projekt i Uppsala bestående av förskola, flerbostadshus och vårdboende. Uppdraget är i mångmiljonklassen och ställer extra höga krav på vår kreativitet.

  – Det är en utmaning när flera verksamheter ska samsas på samma fastighet. Kraven på energibesparing är höga, så vi har fått ta fram flera speciella lösningar, säger Christian Sikström, ingenjör på TM.

  Uppdraget som går under namnet Djäknen kommer från Besqab, som är baserade i Stockholm, och inriktade på flerfamiljshus samt vård- och omsorgsboenden.

  Det aktuella uppdraget består av fyra huskroppar på en enda fastighet, i centrala Uppsala. Ett bostadsprojekt med 127 lägenheter och två lokaler fördelade på tre huskroppar samt en huskropp för vårdboende, förskola och 19 hyreslägenheter. Eventuellt ska även ett parkeringsgarage byggas under jord.

  – Det häftigaste med det här projektet är just kombinationen av vårdboende och förskola. De äldre får ha barn omkring sig och kan titta på de lekande barnen när de sitter ute på sina balkonger. Samtidigt ställer det höga krav när det gäller ljudnivåer. En förskola lever ju om mycket mer än ett vårdboende, säger Christian Sikström.

  Han fortsätter:

  – Men det är en positiv utveckling. Trenden att lägga äldreboenden och förskolor i samma byggnad började i Tokyo på 1970-talet, men det blir nu allt vanligare i Sverige. Gamla och barn får mötas och kommuner kan utnyttja lokaler mer effektivt.

  Besqab och TM har jobbat tillsammans i tio års tid. Samarbetet fungerar väl och personalen är synkad. TM, med 110 medarbetare, har huvudkontoret i Lycksele och kontor i Umeå, Örnsköldsvik, Sollefteå, Härnösand, Kramfors, Sundsvall, Skellefteå.

  – Fyra av dessa kontor är delaktiga i arbetet med Djäknen. Vi har en stor bredd av kompetenser inom teknik och arkitektur, och samarbetet mellan våra kontor ger stor flexibilitet och möjlighet att sätta samman ett optimalt team i varje projekt, säger Christian Sikström.

  I Djäknen är i princip alla teknikgrenar inom TM inblandade – Arkitektur, El, VVS, Energi, Styrsystem och BIM-samordning.

  – Det underlättar när många av delarna i ett projekt utförs av samma företag, som för oss i det här fallet. Det blir smidigare och arbetet kan ske mer effektivt.

  Alla byggnader i Djäknen ska Svanencertifieras och har höga ambitioner gällande energiförbrukningen, målet är att den ska ligga ca 50 % lägre än Boverkets krav.

  – För att nå målet har vi fått ta fram flera speciella lösningar. Solceller finns på huset, och det är ju i dag en självklarhet, men vi har även infört en energiåtervinning via avloppet, alltså att byggnaden tar åt sig energi från avloppsvattnet, säger Christian Sikström.

  Planerad byggstart är vår/sommar 2021.

  – Vi är väldigt glada över att få arbeta med det här projektet. Förutom att det är ett mångmiljonprojekt för oss, är det väldigt kreativt och utmanande som dessutom känns bra i hjärtat.  Ny högstadieskola tar form

  2021-02-18

  Umeå växer och nya stadsdelar utvecklas.

  På uppdrag av Umeå Kommun är TM Konsult med och utvecklar en
  ny högstadieskola för 600 elever, som får namnet Carlslundskolan. Här kommer också grundsärskolans och träningsskolans alla
  högstadieelever samlas, vilka tidigare varit utspridda på olika skolor.
  Carlslundskolan är belägen mellan två större bostadsområden, Tomtebo och
  Carlshem, och angränsar även till ett välbesökt friluftsområde.

  – En skola för så många elever utgör en stor volym. Det har
  varit viktigt att utgå från barnens perspektiv i det här projektet för att
  skapa en trygg och stimulerande lärmiljö. En inbyggd flexibilitet och gedigna
  materialval ger en långsiktigt hållbar byggnad menar Nina Larsson, arkitekt.

  I hjärtat av byggnaden finns en luftig trapphall med gradänger och uppehållsytor i direkt anslutning till det flödande ljuset från lanterninen på taket. Lärosalar, grupprum och arbetsrum är fördelade på skolans tre plan längs ytterväggarna. Mittkärnan är en blandning av öppna vistelseytor, arbetstorg och kommunikationsytor.

  I uppdraget ingår även nybyggnad av en fristående Idrottshall med omklädningsutrymmen samt lokaler för föreningsverksamhet.  Själva hallen får en mindre läktare med plats för ett hundratal åskådare. Mot söder förses byggnaden med en terrass och soltrappa vilken har utsikt över fotbollsplaner och grönområde.

  – Vi känner oss stolta för förtroendet att få rita en helt ny skola. Det är många år sedan Umeå byggde en ny högstadieskola säger Roland Lundberg, ansvarig arkitekt.