Nyheter \\   Att lära känna kunden – viktigast för inredningsarkitekten

  2022-03-07

  Att lära känna och förstå en verksamhet är viktigt för att slutresultatet ska bli bra. Det menar inredningsarkitekterna Sofia Önell och Tord Berggren på TM Konsult.

  – Ljud, ljus och material, ja – alla parametrar i en miljö påverkas av varandra. Om vi, kunden och övriga konsulter i byggprojektet samarbetar tidigt, kan vi skapa något riktigt bra, säger Sofia.

  Sofia Önell

  Sofia och Tord sitter i Umeå och är en del av TM Konsults inredningsavdelning. De arbetar med allt från analysarbete och gestaltning av interiörer till formgivning av produkter.

  – Det kan handla om att planera nya eller befintliga byggnader. Ibland kan det också vara så att en verksamhet vill ändra sin organisation, då kan vi hjälpa till att anpassa lokalerna till nya arbetssätt, säger Sofia, som jobbat på TM Konsult sedan 2016.

  ­– Vi arbetar gärna med workshops för att ta reda på vad behoven är. Det är viktigt att lära känna kunden – gärna på ett tidigt stadium. När vi kan komma in tidigt i projekten har vi större möjlighet att optimera resultatet, till exempel när det gäller hållbarhet där efterfrågan och kunskapen kring återbruk och cirkulärt tänkande ökar alltmer säger Tord.

  Tord Berggren

  Tord började på TM Konsult i augusti 2021. Han är industridesigner i grunden och har länge drivit det egna företaget Struktur Design. Tord har även undervisat på Designhögskolan i Umeå, som anses ha en av världens bästa designutbildningar.

  – Vår utgångspunkt är alltid användarens behov – därför är det så viktigt att jobba nära varandra. Ska vi gestalta ett kontor eller en restaurang måste vi inkludera varumärket och erbjudandet i processen. Men gestaltningen behöver inte alltid bygga på kärnvärden och varumärkesplattformar – ibland är det helt enkelt bara kontexten eller målgruppen som är det viktigaste, säger Tord.

  Ofta jobbar inredningsarkitekterna tätt samman med husarkitekter, ljusdesigner och grafiska formgivare. Allt ska vävas ihop och tala samma språk.

  – Oavsett om det är ett litet uppdrag eller om vi ska ta ett helhetsansvar för ett större projekt så är det avgörande för resultatet att man gör en inledande analys av förutsättningarna och målsättningen. Där är kundens input värdefull, säger Sofia.

  I och med sammangåendet med AFRY hoppas Tord och Sofia att fler gemensamma projekt och nya samarbeten ska ta fart.

  – AFRY har många angränsande kompetenser, vilket kan öka tryggheten och kvalitén för kunden, framför allt i stora projekt. Sammangåendet öppnar upp för ännu fler möjligheter, säger Tord.