Nyheter \\   Inredning av Hjältarnas hus

  2016-12-15
  Viveca Bernhardsson

  Foto: Hjältarnas Hus

  Under mars månad togs de första spadtagen till Norrlands enda anhörighus. Ett familjehus där svårt sjuka barn kan bo tillsammans med sin familj under barnets behandlingsperiod.

  Hjältarnas hus, som planeras att färdigställas under 2017, blir ett tillfälligt hem som hjälper familjen till en fungerande vardag trots de speciella omständigheter som en sjukhusvistelse kan innebära.

  Viveca Bernhardsson, en inredare på TMs Umeåkontor, har projekterat inredningen till Hjältarnas hus. Viveca beskriver miljön hon har försökt skapa i en artikel på hemsidan för Hjältarnas hus.

  Vi är stolta över det Viveca gjort för Hjältarnas hus och vill passa på att lyfta fram hennes känsla för sammanhang som en sådan särskild miljö som Hjältarnas hus kräver.

  Länk till artikeln:
  http://hjaltarnashus.se/vi-pratar-med-viveca-bernhardsson-inredningskonsult-hos-tm-konsult/