Nyheter \\   KAN TRÄ I INRENDING PÅVERKA HÄLSAN?

  2022-01-25

  Tillsammans med Svenskt trä,  Skellefteå snickericentral och Luleå Tekniska Universitet har TM utformat träpaneler som just nu används i ett forskningsprojekt på Skellefteå Lasarett.

  Syftet med pilotprojektet är att utföra mätningar av olika partiklar i luften men även på andra sätt studera hur patienter påverkas av träinredning.

  Mönstret  på träpanelerna är en del av upplevelsen som kan tolkas fritt och skapa associationer till ett träd, en bergskedja eller kanske ett norrsken.

  Läs mer om detta:

  Svenskt Trä

  VK

  Norran