Nyheter \\   Mångmiljonprojekt i Uppsala

  2021-03-08
  Illustration: Besqab/Studio Superb

  TM Konsult har fått uppdraget att utveckla ett projekt i Uppsala bestående av förskola, flerbostadshus och vårdboende. Uppdraget är i mångmiljonklassen och ställer extra höga krav på vår kreativitet.

  – Det är en utmaning när flera verksamheter ska samsas på samma fastighet. Kraven på energibesparing är höga, så vi har fått ta fram flera speciella lösningar, säger Christian Sikström, ingenjör på TM.

  Uppdraget som går under namnet Djäknen kommer från Besqab, som är baserade i Stockholm, och inriktade på flerfamiljshus samt vård- och omsorgsboenden.

  Det aktuella uppdraget består av fyra huskroppar på en enda fastighet, i centrala Uppsala. Ett bostadsprojekt med 127 lägenheter och två lokaler fördelade på tre huskroppar samt en huskropp för vårdboende, förskola och 19 hyreslägenheter. Eventuellt ska även ett parkeringsgarage byggas under jord.

  – Det häftigaste med det här projektet är just kombinationen av vårdboende och förskola. De äldre får ha barn omkring sig och kan titta på de lekande barnen när de sitter ute på sina balkonger. Samtidigt ställer det höga krav när det gäller ljudnivåer. En förskola lever ju om mycket mer än ett vårdboende, säger Christian Sikström.

  Han fortsätter:

  – Men det är en positiv utveckling. Trenden att lägga äldreboenden och förskolor i samma byggnad började i Tokyo på 1970-talet, men det blir nu allt vanligare i Sverige. Gamla och barn får mötas och kommuner kan utnyttja lokaler mer effektivt.

  Besqab och TM har jobbat tillsammans i tio års tid. Samarbetet fungerar väl och personalen är synkad. TM, med 110 medarbetare, har huvudkontoret i Lycksele och kontor i Umeå, Örnsköldsvik, Sollefteå, Härnösand, Kramfors, Sundsvall, Skellefteå.

  – Fyra av dessa kontor är delaktiga i arbetet med Djäknen. Vi har en stor bredd av kompetenser inom teknik och arkitektur, och samarbetet mellan våra kontor ger stor flexibilitet och möjlighet att sätta samman ett optimalt team i varje projekt, säger Christian Sikström.

  I Djäknen är i princip alla teknikgrenar inom TM inblandade – Arkitektur, El, VVS, Energi, Styrsystem och BIM-samordning.

  – Det underlättar när många av delarna i ett projekt utförs av samma företag, som för oss i det här fallet. Det blir smidigare och arbetet kan ske mer effektivt.

  Alla byggnader i Djäknen ska Svanencertifieras och har höga ambitioner gällande energiförbrukningen, målet är att den ska ligga ca 50 % lägre än Boverkets krav.

  – För att nå målet har vi fått ta fram flera speciella lösningar. Solceller finns på huset, och det är ju i dag en självklarhet, men vi har även infört en energiåtervinning via avloppet, alltså att byggnaden tar åt sig energi från avloppsvattnet, säger Christian Sikström.

  Planerad byggstart är vår/sommar 2021.

  – Vi är väldigt glada över att få arbeta med det här projektet. Förutom att det är ett mångmiljonprojekt för oss, är det väldigt kreativt och utmanande som dessutom känns bra i hjärtat.