Nyheter \\   Ny högstadieskola tar form

  2021-02-18

  Umeå växer och nya stadsdelar utvecklas.

  På uppdrag av Umeå Kommun är TM Konsult med och utvecklar en
  ny högstadieskola för 600 elever, som får namnet Carlslundskolan. Här kommer också grundsärskolans och träningsskolans alla
  högstadieelever samlas, vilka tidigare varit utspridda på olika skolor.
  Carlslundskolan är belägen mellan två större bostadsområden, Tomtebo och
  Carlshem, och angränsar även till ett välbesökt friluftsområde.

  – En skola för så många elever utgör en stor volym. Det har
  varit viktigt att utgå från barnens perspektiv i det här projektet för att
  skapa en trygg och stimulerande lärmiljö. En inbyggd flexibilitet och gedigna
  materialval ger en långsiktigt hållbar byggnad menar Nina Larsson, arkitekt.

  I hjärtat av byggnaden finns en luftig trapphall med gradänger och uppehållsytor i direkt anslutning till det flödande ljuset från lanterninen på taket. Lärosalar, grupprum och arbetsrum är fördelade på skolans tre plan längs ytterväggarna. Mittkärnan är en blandning av öppna vistelseytor, arbetstorg och kommunikationsytor.

  I uppdraget ingår även nybyggnad av en fristående Idrottshall med omklädningsutrymmen samt lokaler för föreningsverksamhet.  Själva hallen får en mindre läktare med plats för ett hundratal åskådare. Mot söder förses byggnaden med en terrass och soltrappa vilken har utsikt över fotbollsplaner och grönområde.

  – Vi känner oss stolta för förtroendet att få rita en helt ny skola. Det är många år sedan Umeå byggde en ny högstadieskola säger Roland Lundberg, ansvarig arkitekt.