Nyheter


  TM på Uniaden

  2019-01-29

  TM på Uniaden

  Uniaden är en egen organisation som ägs av fyra studentföreningar vid Umeå universitet.

  Uniaden är en av Sveriges bredaste arbetsmarknadsdag som årligen arrangeras vid Umeå universitet.

  Syftet är att utgöra en mötesplats för studenter och näringslivet. Studenterna får här under sin utbildningstid tillfälle att utforska vilka möjligheter som finns efter avslutad utbildning. 


  TM på LARV

  2019-01-23

  TM på LARV

  Studenter i Luleå – kom och säg Hej!

  Det är Luleå Tekniska Universitets årliga Arbetsmarknadsvecka, och här är vi!
  Luleå ARbetsmarknadsVecka, LARV, arrangeras av Teknologkåren vid Luleå Tekniska Universitet och syftar till att fungera som en plattform för kontakt mellan inledande och företag. LARV anordnades för första gången 1983 och har idag vuxit till ett projekt med en omsättning på över 2,3 miljoner SEK och cirka 200 engagerade inledandeer vid Luleå Tekniska Universitet.

  ( text lånad från LARV, larv.org) 


  BIM i praktiken för takrenoveringen av Lycksele sjukhus.

  2018-12-17

  När det var dags att renovera Lycksele sjukhus tak med solpaneler, ny taksäkerhet och vattenavrinningssystem blev Lindabs BIM-objekt stor hjälp i projekteringen. 
  Projektet är ritat i Autodesk Revit, ett system där Lindab har ett stort bibliotek av färdiga komponenter till sina system. Jonathan Jacobson, A-ingenjör på TM konsult berättar och förklarar mer om projekteringen på Lindabs blogg, se länk till intervju  nedan.

  http://blog.lindab.com/bim-in-practice-lycksele-hospital


  TM Konsult värnar om miljön

  2018-12-14

  TM Konsult värnar om miljön

  För TM har sedan länge arbetet med att implementera miljön i det tekniska konsultarbetet varit en väsentlig uppgift.

  Vår största kund SISAB har sedan 2014 haft kravet att alla nybyggen ska följa riktlinjerna för att klassas som Miljöbyggnad Silver. Det är ett krav som sedan TM infört som en utgångspunkt inför alla övriga beställare.

  Att miljötänket är viktigt pekar miljösatsningen inom Arkitektur som fått det interna namnet  – Next Level.
  Vi vill visa kunder och allmänhet att skarpa miljökrav är förenligt med bra Arkitektur.

  Miljöcertifieringen är steg 1 på vårt kvalitetsarbete som under 2019 ska följas upp med en certifiering i kvalitet och sedan även inom arbetsmiljö. 


  Ny ägarbild och nya medarbetare hos Collage Arkitekter i Skellefteå

  2018-12-04

  Ny ägarbild och nya medarbetare hos Collage Arkitekter i Skellefteå

  Collage Arkitekter har också fått en ny kontorsansvarig, Emil Berglund, och Raymond Gerritsen är ny ansvarig arkitekt. Totalt har företaget rekryterat fyra nya medarbetare senaste tiden.

  2016 såldes största delen av bolaget och Collage Arkitekter blev ett dotterbolag till TM Konsult. Nu har TM tagit över samtliga aktier från de fyra grundarna, där inredningsarkitekten Iréne Granlund fortfarande jobbar kvar i bolaget.

  – Per Burstrand och Rolf Marklund har slutat men de finns kvar i bakgrunden, berättar Emil Berglund, som närmast kommer från Peab, där han arbetat sedan 2005, bland annat som platschef.

  Har beställarnas perspektiv

  Emil Berglund har med sig beställarnas perspektiv på de tjänster som Collage Arkitekter kan leverera vilket han konstaterar kan vara nyttigt.

  – Nu senast har jag jobbat med flera större skolprojekt i Skellefteå. I den rollen har jag samarbetat med Collage Arkitekter och det har fungerat bra.

  Den nye ansvarige arkitekten Raymond Gerritsen, som jobbar även med utvecklingen av arkitekturverksamheten i hela TM-koncernen, kommer ursprungligen från Nederländerna där han drev eget kontor i 17 år. I Sverige har han varit verksam sedan 2013.

  – Jag tror att det är en fördel att jag har erfarenheter från hur det är att arbeta som arkitekt i andra länder. I Nederländerna har vi kanske ett annat tänk när det gäller arkitektur, vilket kan komma väl tillpass i svenska projekt.

  Idag har företaget elva anställda.

  De som nyligen har börjat är A-ingenjörerna Kicki Viklund och Andreas Fossland.

  – Nu söker vi konstruktörer, berättar Emil Berglund.

  Fullt upp med lokala projekt

  Det händer mycket i Skellefteå nu så Collage Arkitekter har under det senaste året haft fullt upp med lokala projekt, men de jobbar även med projekt över TM:s kontorsgränser.

  – Vi har också mycket jobb i Stockholm, speciellt när det gäller skolbyggen, men TM:s ledning har valt att inte etablera ett kontor där eftersom företaget vill behålla deras norrländska profil, säger Emil Berglund.

  Just nu arbetar Collage Arkitekter bland annat med påbyggnaden av Skellefteå Krafts kontor och deras nya entré. De är även engagerade via TM Konsult Umeå i Skellefteå kommuns satsning på ”Fabriken” i Hedensbyn och bygget av Floraskolan och Florahallen.

  – Vi har även en hel del projekt på gång som vi tyvärr inte än kan berätta om, säger Emil Berglund.

  Collage Arkitekter jobbar inte bara med stora men också med mindre projekt som ombyggnationer och hyresgästanpassningar.

  För mer information kan kontaktas Emil Berglund, kontorsansvarig Collage Arkitekter, 0910-75 00 47, emil.berglund@collagearkitekter.s

  www.collagearkitekter.se

  www.tm.nu