Nyheter \\   Parallellt uppdrag om Skellefteås framtida trafiksäkerhet

    2018-11-07

    Parallellt uppdrag om Skellefteås framtida trafiksäkerhet

    TM-Konsult teknik & arkitektur / Collage Arkitekter blev inbjudna av Skellefteå Kommun & Västerbottens Läns Landsting att medverka i ett parallellt uppdrag. 

    Uppdraget handlade om att ta fram skissförslag på principlösningar för planering av området kring Lasarettsvägen utifrån en gemensam målsättning framtagen av Skellefteå Kommun och Västerbottens Läns Landsting. Fokus på god gestaltning, funktion, framkomlighet samt ekonomisk hållbarhet.

    TM Umeå / Collage Arkitekter i samarbete med Björnfabriken tog fram förslaget ’Hälsolänken’ med huvudfokus på en fungerande trafiklösning (för samtliga trafikslag – tåg, bil, buss, gods, cykel och gång) och med en förtätning och sammankoppling av staden med lokaler för sjukvård och hälsa samt stora grönytor för rekreation, under årets alla säsonger.