Nyheter \\   Samarbete mellan TM och AFRY gör det enklare att bygga hållbart

  2022-02-08

  Intresset för att bygga och renovera hållbart ökar och i allt fler projekt finns hållbarhetsfrågan med genom hela byggnadens livscykel.

  – Tillsammans med TM Konsult är det enklare att leverera hela paketet till kunden. Vi kan i ett tidigare skede uppfylla alla miljökrav som kan vara svåra att få till i en komplex byggnad, säger Sarita Månsson, som jobbar med hållbart byggande inom AFRY.

  Filip Axelsson

  – Hållbarhet kan vara både enkla och komplexa saker. Nyligen jobbade jag med ett projekt där vi valde trä i delar som slentrianmässigt utförs i stål. Detta gällde bland annat innerväggar och bärande konstruktion. I tidiga skeden kan det handla om hur byggnaden placeras utifrån dagsljus, väderstreck och fönstrens storlek för att skapa en jämnare inomhustemperatur, säger Filip Axelsson, arkitekt på TM Konsult i Sundsvall.

  När det gäller hållbart byggande är livscykeltänkande och cirkulär ekonomi viktigt vid både produktion och förvaltning. Val av byggmaterial är en annan viktig aspekt för hälsa, välbefinnande och minskad klimatpåverkan.

  Sarita menar att TM Konsult och AFRY tillsammans kan ta på sig bredare och fler uppdrag i och med att man är fler konsulter och har en större kunskapsbank.

  – Tack vare TM Konsult har vi kompletterat med en stark arkitektursida i norra Sverige. Att vi har den typen av kompetens inom bolaget gör det enklare för mig att komma in tidigt i processen, vilket är viktig när man ska bygga hållbart.

  Och Filip håller med.

  – Ja, när man sitter på samma företag är det enklare att ställa frågor för att snabbt komma vidare. Man får ett försprång, vilket är viktigt för att kunna genomföra projekt på ett effektivt sätt. Det är något som inte bara gynnar oss utan även kunden.

  Sarita Månsson

  Det blir allt viktigare för både byggherrar, hyresgäster och köpare med hållbara hus. Marknaden för grön finansiering har utvecklats de senaste åren med gröna bolån och gröna obligationer. Det handlar om en något lägre ränta på projekt som uppfyller vissa krav på till exempel energieffektivitet och val av byggmaterial.

  – Jag hjälper våra kunder att miljöcertifiera sina hus. Det är hårda kravställningar och då krävs det att man tänker rätt i ett tidigt skede – man ska ha ett hållbarhetstänk i hela processen. Tack vare TM Konsult är det enklare för oss att uppnå det, säger Sarita.