Nyheter \\   TM har startat arbetet med certifiering av Kvalitet enligt ISO 9001-2015

  2018-11-21

  TM har startat arbetet med certifiering av Kvalitet enligt ISO 9001-2015

  Nu fullföljer vi vår certifiering i Miljö med arbetet för en Kvalitetscertifiering under 2019.

  Vårt redan fungerande kvalitetssystem behöver få en uppfräschning varför steget till en certifiering i våra ögon inte är långt. Kundkraven ökar för varje år, likaså konkurrensen varför detta arbete är nödvändigt och naturligt för alla medarbetare.

  Målet är att få till ett effektivt hjälpmedel som de flesta finner användarvänligt, lättillgängligt och utvecklande.
  Vårt kvalitetssystem ska vara integrerat med det befintliga miljöledningssystemet och byggs därför på samma tekniska plattform.

  En grov tidplan är framme och målet är att kunna samköra en extern revision för miljö- och kvalitetsledningssystemet under försommaren 2019.