Nyheter \\   TM Konsult värnar om miljön

  2018-12-14

  TM Konsult värnar om miljön

  För TM har sedan länge arbetet med att implementera miljön i det tekniska konsultarbetet varit en väsentlig uppgift.

  Vår största kund SISAB har sedan 2014 haft kravet att alla nybyggen ska följa riktlinjerna för att klassas som Miljöbyggnad Silver. Det är ett krav som sedan TM infört som en utgångspunkt inför alla övriga beställare.

  Att miljötänket är viktigt pekar miljösatsningen inom Arkitektur som fått det interna namnet  – Next Level.
  Vi vill visa kunder och allmänhet att skarpa miljökrav är förenligt med bra Arkitektur.

  Miljöcertifieringen är steg 1 på vårt kvalitetsarbete som under 2019 ska följas upp med en certifiering i kvalitet och sedan även inom arbetsmiljö.