Nyheter \\   TM på Uniaden

    2019-01-29

    TM på Uniaden

    Uniaden är en egen organisation som ägs av fyra studentföreningar vid Umeå universitet.

    Uniaden är en av Sveriges bredaste arbetsmarknadsdag som årligen arrangeras vid Umeå universitet.

    Syftet är att utgöra en mötesplats för studenter och näringslivet. Studenterna får här under sin utbildningstid tillfälle att utforska vilka möjligheter som finns efter avslutad utbildning.