KONTOR WSP
  KONTOR WSP
  KOMPASSEN
  P-HUS JÄRNVÄGSALLÉN
  THE GREAT NORTHERN
  BRANDSTATION

  OM OSS \\   ARBETSMILJÖ


  Personal

  Vi eftersträvar en mångfald hos personalen, med en blandning av olika typer av människor och kompetenser för att skapa effektiva och kreativa team. Vår medarbetare är dynamiska, intresserade och trovärdiga.

  Personalen är vår största tillgång, därför vill vi se och värnar om varje individ. På så vis är vi ett företag som är starka, produktiva och konkurrenskraftiga. På TM kan man vara sig själv, vi är ett företag med personlighet.

  Arbetsmiljö

  En god och tillfredsställande arbetsmiljö är för oss ett klimat där alla medarbetare har meningsfulla och utvecklande arbeten där de själva medverkar i utformningen av den egna arbetssituationen samt deltar i utvecklingsarbetet på företaget. Alla medarbetare får möjlighet att utvecklas inom företaget, vi ser stora fördelar med att personalen växer med TM. Arbetsförhållandena ger möjlighet till omväxling, samarbete och sociala kontakter.

  Vi arbetar för en arbetsmiljö utan ohälsa och olycksfall genom att motverka de främsta riskerna på företaget samt arbeta hälsofrämjande med sådant vi mår bra av. TM arbetar systematiskt med att undersöka och följa upp arbetsmiljön för att ständigt förbättra arbetsmiljöförhållandena.

  Vi har i dagsläget ett befintligt ledningssystem i arbetsmiljö och har beslutat att ta nästa steg och certifiera oss. Vi har inlett processen och är på god väg att certifiera oss i ISO 45001:2018 och eftersträvar att vara certifierade hösten 2020. För fullständig Arbetsmiljöpolicy kontakta arbetsmiljöansvarig.

  Ansvarig Arbetsmiljöledningssystem

  Jenny Stigedal