OM OSS \\   ARBETSMILJÖ


  Personal

  TM utgår från att allting är i ständig rörelse; TM ska förändras i takt med att branschen och världen förändras. Vi tror på mångfald, med en blandning av olika typer av människor och kompetenser för att kreativiteten ska flöda och skapa effektiva team. Vår personal är dynamiska, intresserade och trovärdiga personer.

  TM tror på alla våra anställda och att vi tillsammans kan nå oanade höjder genom gott samarbete. Personalen är vår största tillgång, därför är det viktigt att vi ser och värnar om varje individ. På så vis är vi ett företag som är starka, produktiva och konkurrenskraftiga. På TM kan man vara sig själv, vi är ett företag med personlighet.

  Arbetsmiljö

  En god och tillfredsställande arbetsmiljö är för oss ett klimat där alla medarbetare har meningsfulla och utvecklande arbeten där de själva medverkar i utformningen av den egna arbetssituationen samt deltar i förändrings- och utvecklingsarbetet på arbetsplatsen. Alla medarbetare får möjlighet att utvecklas inom företaget, vi ser stora fördelar med att personalen växer med TM. Arbetsförhållandena på TM ger möjlighet till omväxling, samarbete och sociala kontakter.

  Ledningssystem för Arbetsmiljö

  Vi har i dagsläget ett välfungerande befintligt ledningssystem i arbetsmiljö och har därför beslutat att det är dags att ta nästa steg för att kunna visa det tydligare. Vi har inlett processen och är på god väg med att certifiera oss i ISO 45001:2018 och eftersträvar att vara certifierade våren 2020.

  Ansvarig Arbetsmiljösystem

  Jenny Stigedal