KONTOR WSP
  KONTOR WSP
  KOMPASSEN
  P-HUS JÄRNVÄGSALLÉN
  THE GREAT NORTHERN
  BRANDSTATION

  OM OSS \\   ARBETSMILJÖ


  Personal

  TM utgår från att allting är i ständig rörelse; TM ska förändras i takt med att branschen och världen förändras. Vi eftersträvar en mångfald hos personalen, med en blandning av olika typer av människor och kompetenser för att kreativiteten ska flöda och skapa effektiva team. Vår personal är dynamiska, intresserade och trovärdiga.

  TM tror på alla våra anställda och att vi tillsammans kan nå oanade höjder genom gott samarbete. Personalen är vår största tillgång, därför är det viktigt att vi ser och värnar om varje individ. På så vis är vi ett företag som är starka, produktiva och konkurrenskraftiga. På TM kan man vara sig själv, vi är ett företag med personlighet.

  Arbetsmiljö

  En god och tillfredsställande arbetsmiljö är för oss ett klimat där alla medarbetare har meningsfulla och utvecklande arbeten där de själva medverkar i utformningen av den egna arbetssituationen samt deltar i förändrings- och utvecklingsarbetet på arbetsplatsen. Alla medarbetare får möjlighet att utvecklas inom företaget, vi ser stora fördelar med att personalen växer med TM. Arbetsförhållandena på TM ger möjlighet till omväxling, samarbete och sociala kontakter.

  Ledningssystem för Arbetsmiljö

  Vi har i dagsläget ett befintligt ledningssystem i arbetsmiljö och har beslutat att det är dags att ta nästa steg och certifiera oss. Vi har inlett processen och är på god väg med att certifiera oss i ISO 45001:2018 och eftersträvar att vara certifierade hösten 2020.

  Ansvarig Arbetsmiljösystem

  Jenny Stigedal