ARBETSMILJÖ

  ARBETSMILJÖ


  TM Konsult är sedan hösten 2020 certifierade i arbetsmiljö enligt ISO 45001. Personalen är vår största tillgång, det är i dem vi investerar för framtiden. Vi satsar därför förebyggande på aktiviteter som vi alla mår bra av för en välmående organisation.

  Våra medarbetare har många olika kompetenser och vi vet att det är i våra olikheter som effektiva och kreativa team skapas. Vår arbetsmiljö och öppna kultur ger medarbetarna stor frihet att vara med och påverka, styra sin egen riktning och nå sina mål.

  På TM blir man tidigt involverad i projekt, får ta eget ansvar och jobba med olika typer av uppdrag vilket ger stort socialt utbyte, utveckling och variation.

  TM arbetar för en arbetsmiljö utan ohälsa och olycksfall genom att aktivt motverka de främsta riskerna på företaget. Vi undersöker och följer upp åtgärder och utvecklingsområden i arbetsmiljön för att ständigt förbättra våra arbetsmiljöförhållanden.

  Ansvarig Arbetsmiljöledningssystem

  Jenny Stigedal