ARBETSMILJÖ

  ARBETSMILJÖ


  TM är ett stort företag med en dynamisk bredd i verksamheten, tack vare många expertområden och de enskilda individernas kompetens och insats. Människor är vår viktigaste resurs, därför satsar vi mycket medvetet på medarbetarnas arbetsmiljö. TM har ett öppet klimat som inspirerar till nya idéer och smarta lösningar.

  Sedan hösten 2020 är TM certifierad i arbetsmiljö enligt ISO 45001. Det innebär bland annat att vi systematiskt följer upp frågor som berör våra medarbetare och vår organisation.

  Våra beslutsvägar är korta och stämningen familjär. Vi är övertygade om att människor som samarbetar över olika kompetensområden kommer fram till de bästa lösningarna.

  För fullständig Arbetsmilljöpolicy, kontakta:

  Ansvarig Arbetsmiljöledningssystem

  Jenny Stigedal