HISTORIA

    HISTORIA


    Ett familjeföretag i tiden

    År 1966 blev ungdomsdrömmen verklighet för ingenjörerna Lars Holmgren, Mats Lindgren och Erik Franklin då de startade Teknisk Merkantil Konsult AB i Lycksele. Affärsidén var att producera ritningar för byggkonstruktioner. De började med arkitekt- och konstruktionsuppdrag. I takt med att kundkretsen blev större, växte också företagets verksamhet och utvecklingsmöjligheter. 1968 fanns underlag att starta en vvs-avdelning, vilken kort senare kompletterades med en el-avdelning. Snart hade TM Konsult AB vuxit till ett komplett totalprojekteringsföretag med ett tjugotal anställda. I detta skede beslöt man att bygga egna, anpassade lokaler för att kunna expandera ytterligare. I mitten av 80-talet var vi tidigt ute att satsa på den då nya CAD-tekniken.

    I dag ser vi ljust på framtiden och gläds åt att utvecklas med tiden, tekniken och våra anställda. Vi fortsätter att expandera med respekt för branschens svängningar. Vårt fokus kommer alltid att ligga på att vara ett vaket företag i tiden.