HISTORIA

  HISTORIA


  På vårvintern 1966 blev ungdomsdrömmen verklighet. Tre unga ingenjörer vågade ta steget och startade eget i Lycksele, vackert beläget vid Umeälven i Västerbottens inland.

  Lars Holmgren, Mats Lindgren och Erik Franklin grundade Teknisk Merkantil Konsult AB.

  Redan från start fick TM arkitekt- och konstruktionsuppdrag. Affärsidén höll. Efter bara två år fanns underlag att starta en VVS-avdelning och därefter en El-avdelning. Några år senare hade TM vuxit till ett komplett totalprojekteringsföretag med 20-talet anställda. Kunderna fanns främst i norra Sverige.

  Från slutet av 1980-talet fick TM allt fler uppdrag i Stockholmsregionen. Sedan dess har företaget vuxit successivt och etablerat kontor i ett flertal av norra Sveriges städer.

  TM var tidigt ute med att anamma dator- och teknikutvecklingen i branschen, vilket bidrog till att stärka konkurrenskraften och företagets tillväxt. Idag har TM cirka 110 medarbetare i åtta städer.