VÅR KOMPETENS

  VÅR KOMPETENS


  ARKITEKTUR

  Allt byggande är en del av ett större sammanhang. Helhetssyn, närhet och stort engagemang driver våra uppdrag. Vi lyssnar, är ifrågasättande och framåtblickande för att nå bästa lösning tillsammans med vår uppdragsgivare. Vi skapar långsiktiga lösningar med fokus på hållbarhet, funktion och tydlig estetik.

  Se våra projekt inom Arkitektur

  INREDNING

  Rumslig upplevelse, god funktion och genomtänkta materialval skapar tillsammans med arkitekturen en helhet med långsiktigt hållbara interiörer. Vi erbjuder gestaltningsförslag och projektering från idé till färdiga rum, alltid med uppdragsgivarens behov i fokus.

  Se våra projekt inom Inredning

  KONSTRUKTION

  Stabilitet, noggrannhet och lång erfarenhet är en förutsättning för att tidigt kunna identifiera och utveckla en helhet. Vi tar oss an byggtekniska utmaningar och skapar kvalitetssäkrade slutprodukter som alltid har människa och miljö i fokus. Vi möter våra kunders behov med allt från utredningar i tidiga skeden till fullskaliga detaljprojekteringar.

  Se våra projekt inom Konstruktion

  PROJEKTLEDNING

  God kommunikation är grundläggande för ett slutresultat av hög kvalité. För ett smidigt genomförande av projekt erbjuder vi projektledning i alla faser, från projektering till färdig byggnad. I våra tjänster ingår byggadministration, byggledning, kontroll, besiktning, partnering, byggjuridik, avtal och ekonomi.

  Se våra projekt inom Projektledning

  EL

  Moderna kostnadseffektiva lösningar med energi och miljö i fokus, gör att du som kund kan känna dig trygg med att upprättade handlingar överensstämmer med dina krav och håller hög kvalité. Vi utför projektering inom el- och telesystem, säkerhet, solceller och reservkraft. I våra tjänster ingår även besiktning, revisionsbesiktning och kontrolluppdrag.

  Se våra projekt inom El

  VENTILATION

  Inomhusmiljön i byggnader är en viktig del av vårt välbefinnande.
  Vi erbjuder lösningar för en sund och frisk inomhusmiljö som infriar dagens hårt ställda energikrav. Vi utför utredningar, projektering, kalkylering och besiktningar inom både nybyggnad och ombyggnad.

  Se våra projekt inom Ventilation

  VS

  Många byggnader har behov av välfungerande värmesystem och tappvattensystem, alltifrån sommarstugan till mer komplexa fastigheter som industri och sjukvård. Vi arbetar för ett sunt och energisnålt inomhusklimat där vi prioriterar effektiva lösningar med miljövänliga material. I våra tjänster ingår utredningar, projektering, kalkylering och besiktningar inom både nybyggnad och ombyggnad.

  Se våra projekt inom VS

  STYR

  Styr- och övervakningssystem bidrar till att fastighetens tekniska installationer för ventilation, värme, kyla och el fungerar tillsammans och uppfyller dagens krav på energihushållning. Vi utför samordning av installationer, funktionsprovningar, besiktningar och utformning av systemdokumentation samt utbildning av driftpersonal.

  Se våra projekt inom Styr

  ENERGI

  Vi eftersträvar att i varje projekt minska fastighetsägarens driftkostnader och belastningen på vår miljö. Inför en nybyggnad utför vi energibalansberäkningar för bygglovsansökan och energisamordning under projekteringsfasen. I befintliga fastigheter genomför vi energikartläggningar, energideklarationer och utredningar med dig som fastighetsägare.

  Se våra projekt inom Energi

  BIM

  I en digitaliserad bransch siktar vi mot att skapa ordning och reda. Vi kan stötta och samordna projektörerna för att möta projekteringskraven från beställaren. Vi har rätt verktyg för att samla och strukturera digital information ur byggnadsmodellen, men även kompetensen för att hantera problemen innan byggstart.

  IT

  Vi erbjuder datasupport för företagare, med tjänster som backup, antivirus, proaktiv hantering av din it-miljö, konsultation, utbildning och installation.