ANDERSTORPS GYMNASIUM

    PROJEKT \\ ANDERSTORPS GYMNASIUM


    Vid omstrukturering av gymnasieskolorna i Skellefteå krävdes en omfattande ombyggnation och renovering av Anderstorps gymnasium. Totalt skulle 1250 elever rymmas i lokalerna. Fokus låg på bättre flöden, nya mötesplatser och stimulerande utbildningsmiljöer. En ny bygghall för yrkesprogrammen togs också fram i projektet.

    Fotograf: Jonas Westling