BOLIDEN MINERAL

    PROJEKT \\ BOLIDEN MINERAL


    Boliden Mineral´s kontor i Boliden har mellan 2013 – 2017 genomgått en totalrenovering med nya ytskikt och ny lös inredning. Projektet, som utförts i etapper, består av tre plan kontorslokaler, ca 7000m², samt ett plan där företagshälsovård, omklädningsrum, matsal mm är beläget.

    Fotograf: Marianne Frimodig, Boliden Mineral