BRANDSTATION

  BRANDSTATION


  Ort Örnsköldsvik År 2013
  Byggherre Örnsköldsviks Kommun
  Konsulttjänst Arkitektur, Konstruktion, Projektledning, Byggledning
  Arkitekt Arne Wistedt
  Inredare Sofia Westin
  Projektledare Per Lindahl
  Byggledare Peter Lindström
  Projektör Jan-Erik Lundqvist
  Konstruktörer Erik Byström, Urban Liljedahl,
  Jimmy Näslund


  Den gamla brandstationen från 50-talet var i behov av förnyelse och diskussionen om att bygga om eller bygga nytt hade pågått sedan början av 2000-talet. Från 2010 projekterades en ny brandstation på Vikingagatan där kommunens trafik och parkavdelning fanns. Det första spadtaget togs i september 2011 och byggnaden stod klar i mars 2013. Brandstationen är kommunens första partneringentreprenad och samverkan har genomsyrat projektet från början. Utformningen har styrts av krav och önskemål om en funktionell och logistiskt väl fungerande byggnad på en långsmal plats. 
  Huset har en långt driven miljöanpassning och energianvändningen för huset är ca 45 kWh/m2 och år. Byggnaden består av olika stora adderade volymer. Taklandskapet håller ihop volymerna och skapar med ett runt entrétorn, vars fasad är av bränd träpanel, en tydlig och signifikativ gestalt vid norra infarten. Den är 4670 m2 stor och har kostat ca 90 miljoner kr.