BY28 NY PSYKIATRIBYGGNAD

  BY28 NY PSYKIATRIBYGGNAD


  Ort Umeå År 2016-2017
  Beställare Västerbottens läns landsting
  Konsulttjänst Arkitektur, Detaljprojektering
  Entreprenadform Generalentreprenad
  Arkitekt Roland Lundberg
  Inredningsarkitekt Viveca Bernhardsson
  Handläggare Olov Johansson
  Projektör Daniel Degerström, Tobias Strömberg, Jonatan Jacobsson
  Yta 28 000 m2


  Ett detaljprojekteringsuppdrag mellan år 2016 och 2017 där vi fick förtroendet från systemhandling att utföra detaljprojektering, innefattande även att arbeta in programförändringar i nära samråd med VLL programansvariga.

  Vi har ansvarat för Arkitektur, färgsättning och fast inredning. Avdelningar för demensvård, Barn och ungdomspsykiatri, beroendevård, blåljus/akutpsykiatri, Rättspsykiatri med rastgård på taket och dagvård i olika former. Byggnaden är förbunden med kulvertar till övrig somatisk vård på NUS. Källarplanet är till stora delar teknikutrymmen kopplat till ett värmelager av bergvärme.

  Solceller på taket försörjer den teknikintensiva byggnaden med energi. Byggnaden klassas som Miljöbyggnad silver.

  Vårdavdelningar för inneliggande patienter återfinns i de tre flyglarna mot söder. Två innergårdar den ena med större verk av offentlig konst och den andra öppen för en del patienter som inom vissa ramar kan gå ut. Mellan flyglarna finns en utemiljö för patienter och anhöriga avskild från allmänna cykelstråk. Byggnadens putsade ljusgrå fasader ansluter till de övriga fasaderna på området.