DANNEROTRAVET KRAMFORS

    Ort Kramfors År 2005
    Byggherre Ådalens Travsällskap
    Konsulttjänst Arkitektur
    Arkitekt Björn Westin


    I samband med eldsvådan 2005 som totalförstörde den gamla travarenan på Dannero i Kramfors, blev arkitekt Björn Westin kontaktad av Travsällskapet och Kramfors kommun att rita en ny, stor, modern arena för hästsport, artister och mässor, samt restaurang i gradäng mot travbanan och åskådarläktare och funktionärslokaler. Byggnaden tar upp den lokala traditionen med faluröda träfasader, kombinerat med glasfasader. Travsporten är stor i Ådalen och anläggningen är ett uppskattat utflyktsmål.