GEIJERSKOLAN

  GEIJERSKOLAN


  Ort Sundsvall
  År 2020
  Beställare/Kund/Byggherre Sundsvalls Kommun
  Konsulttjänst Arkitektur
  Ansvarig Arkitekt Hans-Anders Kempe, Filip Axelsson
  A-ingenjörer Jonas Wiberg, Elisabeth Isaksson Norman
  Energi Simon Abrahamsson
  VVS Simon Östergren

  Foto Anna-Clara Eriksson


  Konceptförskola i samarbete med Sundsvalls Kommun, med åtta hemvister i två plan. En plats för barnen att utvecklas på, utforska och växa tillsammans.

  Vårvintern 2018 fick TM Konsult i uppdrag av Drakfastigheter att utveckla en konceptförskola för Sundsvalls kommun.  Förskolan skulle innehålla åtta hemvister, flexibla ytor med god överblickbarhet och möjlighet till både avskilda och gemensamma utrymmen. Planlösningen är noggrant framtagen tillsammans med verksamheten för att stödja pedagogernas och barnens behov i många år framåt.

  Konceptet har tagits fram för att kunna uppföras både i stadsmiljö och landsbygd, med fasad i trä eller tegel, alternativt en kombination av båda. Resultatet har blivit så pass uppskattat att tre förskolor till har påbörjats under hösten 2021. Även Ånge Kommun har valt just detta koncept för sin nästa förskola.