KOMATSU FOREST ONE

  KOMATSU FOREST ONE


  Ort Umeå
  År 2019-2021
  Byggherre Komatsu Forest AB, Martin Ärlestig
  Konsulttjänst Projektledning, Projekteringsledning, Arkitektur, Inredning
  Projektledare Per Lindahl
  Projekteringsledare Olov Johansson
  Arkitekt Staffan Lindahl, Joanna Artemiuk
  A-ingenjörer Daniel Degerström, Ida Åkerstedt, Tobias Strömberg
  Inredningsarkitekt Viveca Bernhardsson


  TM Konsult har haft förtroendet att bistå med projektledning, projekteringsledning, arkitektur och inredning till projektet Komatsu Forest One i Umeå.

  Den nya fabriken med tillhörande kontorsbyggnad på 40.000m2 är en av landets största industrisatsningar under den här perioden. -Ett fantastiskt projekt.

  Byggnaden ska skina igenom och knyta an till skogen, samtidigt som utformningen flirtar med ett traditionellt japanskt formspråk. Ledorden i arkitekturen är trä, vertikalitet och grönska.

  Komatsu Forest är en av världens största tillverkare av skogsmaskiner och är verksamma på alla viktiga skogsmarknader. Nu storsatsar Komatsu Forest och bygger en ny framtidssäkrad fabrik i Umeås västra utkant. Anläggningen har ett stort fokus på hållbarhet och IoT och kommer att vara CO2-neutral i sin produktion. Genom att TM Konsult levererar miljöcertifierade tjänster bidrar vi till att Komatsu Forest kan nå sina högt satta hållbarhetsmål för en CO2-neutral produktion.

  TM strävar efter att genom engagerad projektering bidra till hållbara och miljövänliga lösningar inom byggsektorn. Vi tar inte bara hänsyn till vår direkta miljöpåverkan utan till hela livscykelperspektivet.