KOMATSU FOREST ONE

  KOMATSU FOREST ONE


  Ort Umeå
  År 2019-2021
  Byggherre Komatsu Forest AB, Martin Ärlestig
  Konsulttjänst Projektledning, Projekteringsledning, Arkitektur, Inredning
  Projektledare Per Lindahl
  Projekteringsledare Olov Johansson
  Arkitekt Staffan Lindahl, Joanna Artemiuk
  A-ingenjörer Daniel Degerström, Ida Åkerstedt, Tobias Strömberg
  Inredningsarkitekt Viveca Bernhardsson


  Den nya fabriken Komatsu Forest One i Umeå med tillhörande kontorsbyggnad, totalt 40.000 m², är en av landets största industrisatsningar. -Ett fantastiskt projekt!

  Byggnaden ska skina igenom och knyta an till skogen, samtidigt som utformningen flirtar med ett traditionellt japanskt formspråk. Ledorden är trä, vertikalitet och grönska.

  Komatsu Forest, en av världens största tillverkare av skogsmaskiner, storsatsar och bygger en framtidssäkrad fabrik i Umeås västra utkant. Anläggningen har stort fokus på hållbarhet och IoT, och kommer att vara CO2-neutral i sin produktion.

  TM Konsult levererar miljöcertifierade tjänster och bidrar till Komatsu Forest’s högt satta hållbarhetsmål. -Vi tar inte bara hänsyn till vår direkta miljöpåverkan utan till hela livscykelperspektivet.