KRISTINEBERGSSKOLAN

  KRISTINEBERGSSKOLAN


  Ort Stockholm År 2010-2011
  Byggherre Sisab
  Konsulttjänst El I En Samverkansentreprenad
  Projektledare Anders Franklin
  El Anders Gelfgren, Robert Uneé, Lennart Larsson


  Projektet bestod av fyra stycken huskroppar: Kristinebergs slottsflyglar, vilka främst har omfattats av totalrenovering med bland annat renovering av fasad och fönster, ytskikt och till stor del helt nya installationer och hissar, medan Gymnastikbyggnaden och före detta Kullskolan har genomgått mindre ombyggnationer och tillgänglighetsanpassningar. Idén med ombyggnationen var att då det är ett speciellt projekt tillvarata de kulturhistoriska värdena i de gamla byggnaderna och blanda det med nytt material i tänket: ”Gammalt möter nytt”. Flyglarna har flera gånger under årens lopp blivit ombyggda och hade tappat mycket av sin ursprungsprägel. 
  Det har till så stor del som möjligt försökts att återskapa och restaurera det gamla och på så sätt har den värdefulla historien och dess särdrag tillvaratagits och förädlats. Flygelbyggnaderna har sedan många år tillbaka stått delvis outnyttjade och den dåvarande Kullskolan rymde endast 150 elever. Tanken med ombyggnaden var att hela området skulle anpassas för ett mer intensivt användande och vid färdigställande idag ryms 550 grundskoleelever från förskoleklass till årskurs 5 i Kristinebergsskolan.