LASARETT

  PROJEKT \\ LASARETT


  Ort Lycksele År 1991-1992
  Byggherre Västerbottens Län Landsting
  Konsulttjänst Generalkonsult
  Arkitekt Bengt Sundgren
  A-Ingenjörer Lars Johanson, Jan-Erik Stigedahl
  Konstruktör Roland Heldestad
  Vvs Kjell-Olov Nordmark, Kennet Holmbom


  Lycksele lasarett, en strikt byggnad i vit puts, är en av de mest dominerande byggnaderna i Lycksele. Vuxenpsykiatrin skulle byggas ut mot Hedlundavägen i ett läge, där den skulle dominera i landskapet. Vid både den yttre och inre utformningen lades stor vikt att den skulle upplevas lugn och trygg. En rund, mjuk utformad entré var motiverad av att en presumtiv vårdtagare skulle känna sig välkommen. 
  Invändigt skapades miljöer för en säker och lugn behandling/vård. TM har senare även projekterat avd för bland annat dialys, hjälpmedelcentral, konferenslokaler och centralkök. Därutöver har under åren ett flertal ombyggnadsprojekteringar och utredningar utförts av vårt företag.