LÉSTRADSKA SKOLAN

  PROJEKT \\ LÉSTRADSKA SKOLAN


  Ort Stockholm År 1999-2000
  Byggherre Vittra Skolor Och Förskolor
  Konsulttjänst Arkitektur
  Arkitekt Bengt Sundgren
  A-Ingenjör Lars Johanson


  Den anrika tegelbyggnaden högt upp på söder, där SIFU i åratal haft sin verksamhet (utbildning, etc), blev föremål för genomgående ombyggnad för ett friskolegymnasium. Byggnaden, som delvis har belagts med antikvariska skyddsbestämmelser, rensades till stor del för att kunna ge en flexibel och funktionell planlösning. En påbyggnad med lutande glasfasad gav byggnaden en ny siluett och en fantastisk utsikt över Stockholm erhölls från detta plan. Invändigt utfördes tidstypiska detaljer, exempelvis profiler och glaspartier, för att minna om det tidigare. 
  Enkla naturliga material användes, som samtidigt skulle tåla förväntat slitage av den nya verksamheten. Skolgården var en utmaning och där utfördes många glasräcken som skydd mot branterna i naturen. Glas valdes för att behålla visuell kontakt mot natur. Projektet utfördes som en mycket delad entreprenad med flera olika aktörer in blandade.