MB-BIBLIOTEK

  PROJEKT \\ MB-BIBLIOTEK


  Ort Lycksele År 1989
  Byggherre Lycksele Medborgarhusförening
  Konsulttjänst Generalkonsult
  Arkitekt Bengt Sundgren
  A-Ingenjörer Lars Johanson, Jan-Erik Stigedahl
  Inredning Kerstin Arvidsson
  Konstruktör Roland Heldestad
  El Mats-Olof Semrén, Lennart Larsson
  Hiss Åke Franklin
  Vvs Ove Selin [Vab]


  Redan under senare hälften av 1970-talet genomförde TM projekteringar för nöjes- och sportaktiviteter åt Lycksele Medborgarhusförening. När stadsbiblioteket skulle flyttas från Tannbergskolan togs ett kommunalt beslut att det skulle placeras i MB. En tillbyggnad var nödvändig. Byggnaden skulle också inrymma kontor och undervisningslokaler. MB hade då två dominerande huskroppar och den nya skulle bli den tredje. Huskroppen fick en form anpassad till stadsomgivningen med sneda hörn vid trottoarer och ett glasparti mot stadens hjärta, torget. 
  Biblioteksbesökarna fick sin lugna läshörna med utblick över torgvimlet. Ett café i nedre plan med entre mot samma torg. Ett trapphus mot skolgatan förband undervisningslokalerna med bibliotek. En tanke fanns, att man i framtiden eventuellt skulle kunna sammanbinda med en loftgång över skolgatan till Kv Köpmannen. Inredning i vitt och träslaget björk skapades med hjälp av den inredningsarkitekt som vi då samarbetade med.