MILJÖTEKNISKT CENTRUM UMEÅ

  Ort Umeå År 2013
  Byggherre Balticgruppen Ab
  Beställare Mtc
  Konsulttjänst Arkitektur, Konstruktion, Vvs, El
  Arkitekt Lena Sylwan, Åsa Wendel
  Handläggande Ingenjör Ulf Brännlund
  Konstruktör Peter Jonsson
  Vvs Jacob Westman
  El Lennart Larsson


  Miljötekniskt Center AB är ett nyetablerat
  företag vid Dåva industriområde som bedriver forskning och utveckling inom miljöteknik. Byggnaden är en pilotanläggning där MTC
  demonstrerar ny teknik för avfall, gruv- och mineralindustrin, pappers- och massaindustrin, förorenad jord, slam och vatten.