MITTUNIVERSITET

  PROJEKT \\ MITTUNIVERSITET


  Ort Sundsvall År 2004
  Byggherre Akademiska Hus I Norr Ab
  Konsulttjänst Arkitektur, Projektledning
  Arkitekt Björn Westin
  Projektledare Björn Westin


  Akademiska hus i Norr gav TM:s arkitekt Björn Westin att vara projektledare och arkitekt i samarbete med Arken arkitekter att projektera ett nytt hus för universitetsutbildning i Media­teknik på Miun Åkroken Sundsvall. Anläggningen invigdes 2008.