NÄSBYPARKSSKOLAN

  NÄSBYPARKSSKOLAN


  Ort Stockholm År 2013
  Byggherre Täby Kommun Fastigheter
  Konsulttjänst Konstruktion
  Projektörer Urban Liljedahl, Jimmy Näslund


  En skola för årskurs F-9 på drygt 9 000 m2.
  Genom om- och tillbyggnad av 1950-talsskolan skapas en sammanhållen skolbyggnad med ett gemensamt utrymme. Detta för att klara ett ökat elevantal, modern pedagogik och modernisera köket. I vårt uppdrag ingick även att
  renovera befintlig byggnad och i uttryck flörta
  med 50-talet.
  Arkitektur, inredning, konstruk­tion, landskap och storkök där samtliga discipliner ingick från Cedervall arkitekter och TM har som underkonsult ansvarat för
  konstruktionerna. De idag stora nivåskillnaderna mellan ute och inne vill man med den nya gestaltningen av gården bygga bort. Här finns också scen och samlingsytor i en stor atriumgård där grupprum och ateljéer till
  synes ”hänger i luften”.