NIPANOMRÅDET

  PROJEKT \\ NIPANOMRÅDET


  Ort Sollefteå År 1994-2001
  Byggherre Sfab, Sollefteå Förvaltaren Ab
  Konsulttjänst Restaureringsarkitekt, Projektledning, Vvs
  Projektledare Sören Svensson [Sfab], Lars Wendel
  Uppdragsansvarig Arkitekt Lars Wendel
  Handläggande Arkitekt Åsa Wendel
  Byggnadsingenjörer Märit Bodaxell,
  Fredrik Dahlmark, Marcus Modéen
  Konstruktörer Roland Heldestad, Hans Lindman
  Vvs Göran Viklund, Christer Hedlund


  Efter Försvarets neddragning och flytt av T3-regementet till I21 garnisonsområde, fick SFAB i uppdrag av Sollefteå kommun att bygga om och anpassa hela regementsområdet till civilt bruk. En stor del av dessa ombyggnader projekterades av TM:s då nystartade kontor i Sollefteå. De gamla kasernerna från förra sekelskiftet runt södra kaserngården, bland annat ’Klockkasernen’, byggdes om till kontorsverksamhet. Södra kaserngården är också byggnadsminne, vilket ställde stora krav
  på utformning för tillgänglighet i en känslig miljö. 
  Djursjukhuset, en av Sveriges första lättbetongbyggnader, byggdes om till museum för Ångermanlands textilarkiv och T3-museet. ’Sjukan’ byggdes om till hotell (annex till Hotell Hallstaberget). Gymnastikbyggnaden byggdes om till återvinningscentral för bland annat elektronikskrot och kylskåp. Garagebyggnader byggdes om till produktionsföretag för golvvärme, respektive ett Call Center. Ett antal kasernbyggnader av olika dignitet byggdes om till kontor; allt från mindre företag i reklambranschen till utbildninglokaler och större kontor inom IT-branschen.