NORRBACKA FÖRSKOLA

    NORRBACKA FÖRSKOLA


    Norrbacka förskola är en nybyggd 10-avdelningsförskola i Skellefteå. Här ryms många barn att leka och lära. I förskolan finns förutom avdelningar, även personalrum, kontorsutrymmen och kök. Byggnaden lägger sig som ett tåg runt sin innergård och skyddar utan att dölja för omgivande trafik. Mot den skyddade innergården finns alla barn och dess aktiviteter och mot andra sidan ligger b la inlastning och personalutrymmen.
    För att skapa en lättläst fasad för barnen, har avdelningarna olika färger och former på sina entréer.

    Den färdiga utemiljön är ritad av WSP.

    Fotograf: Jonas Westling