P-HUS JÄRNVÄGSALLÉN

  P-HUS JÄRNVÄGSALLÉN


  Ort: Umeå År 2015-2017
  Beställare INAB
  Konsulttjänst Arkitektur
  Arkitekt Christoffer Andersson


  Projektet är en del i Umeå kommuns parkeringsstrategi, och initierades 2015. Umeå växer och då många centrala parkeringsplatser byggts bort de senaste åren fanns behov av ett nytt centralt parkeringshus. Byggnaden ska i första hand tillgodose plats för arbetsplatsparkering, för att på så sätt frigöra parkeringar för handeln i centrum. Tomten ligger inklämd mellan en hårt trafikerad väg på ena sidan, och järnväg på den andra. Platsen har länge upplevts ogästvänlig, och ambitionen i projektet har varit att tillföra kvaliteter som utöver funktionen även lyfter platsen och ger en positiv upplevelse för förbipasserande.

  Utgångspunkten med gestaltningen har varit att skapa något skulpturalt, något vackert av en vardaglig funktionsbyggnad.

  Byggnaden är stor, ca 120 meter lång och stor vikt har därmed lagts på att hantera skalan på husets fasad för att det inte ska upplevas alltför stort och påträngande i stadsmiljön. Fasaden är självventilerande och uppbyggd av plåtkassetter i 4 olika utföranden. Dessa är monterade i ett helt slumpmässigt mönster, och på insidan försedda med ca 400 armaturer som genom öppningarna skapar ett ljusskimmer över fasaden kvällstid. Taket är utrustat med en solcellsanläggning som förser huset med el, och varje plan erbjuder ett flertal laddplatser för elbilar.

  Invändigt spänner 17 meter långa håldäck över hela husets bredd för att på så sätt slippa pelare och skapa full överblickbarhet. Detta tillsammans med ljus färgsättning skapar en trygg miljö att vistas i.

   


  Fotograf Åke E:son-Lindman