PARADISGARAGET

  PROJEKT \\ PARADISGARAGET


  Ort Örnsköldsvik År 2009
  Byggherre Övik Parkering Ab
  Konsulttjänst Arkitektur, Projektledning
  Arkitekt Arne Wistedt
  Projektledare Erik Byström
  Projektörer Ulf Brännlund, Jan-Erik Lundqvist


  Paradisgaraget ligger i centrala Örnsköldsvik, med en totalyta på ca 11 600 m2 fördelat på fyra våningar. Det rymmer totalt 323 bilplatser samt ytor för motorcyklar, EU-mopeder och cyklar. Längs södra långsidan finns tillfartsramper ovanför varandra och på norra sidan ligger utfartsramper på samma sätt. Det är Örnsköldsviks första öppna parkeringshus. Stor vikt har lagts på tillgänglighet, en trygg och öppen miljö samt rymliga kör- och parkeringsytor. 
  Det finns två varma, hissförsedda trapphus vid vardera gaveln. Det västra går ner till badhuset Paradisets entréplan. Huset har ett horisontellt fasadraster av lärkträ där klättervildvin så småningom tar sig upp. Produktionskostnaden var ca 55 miljoner kronor.