PATOLOGEN, RUM FÖR AVSKED STOCKHOLM

    Ort Stockholm År 1994
    Byggherre Locum Ab
    Konsulttjänst Arkitektur
    Arkitekt Svante Blomqvist


    År 1994 fick TM på anbud ett mycket prestigefullt projekt till Karolinska institutet i Stockholm, där man ställde mycket höga arkitektoniska krav. Projektet bestod av en stor patalog, personalrum och andaktsrum med mera på en naturskön tomt vid Karolinska institutet. Uppdragets arkitektoniska gestaltning uppdrogs till Svante Blomqvist på vårt kontor i Härnösand medan detaljprojekteringen utfördes i Lycksele. Byggnaden andas högtidlighet – men utan att innehålla symboler eller formspråk från någon kultur eller religion. Byggnaden är ritad med symmetri, både exteriört och i planlösningen. Men där finns också små avvikelser – till exempel en lätt snedställd sidovägg och lutande innertak.