REINIUSSKA GÅRDEN

  REINIUSSKA GÅRDEN


  Ort Umeå År 2020
  Beställare Fort Knox Förvaring, Bricon
  Konsulttjänst Inredningsarkitektur
  Inredningsarkitekter Sofia Önell
  Foto Andreas Nilsson


  Reiniusska gården uppfördes 1892 efter stadsbranden 1888 och är idag den enda bevarade handelsgården längst Storgatan. De senaste åren har delar av huset omvandlats från lägenheter till kontor och inrymmer även handel och restauranger. När det var dags att hyra ut plan två som kontorslokaler fick TM Konsult uppdraget att arbeta med både hyresgästanpassning och inredningsprojektering.

  Fastighetsägaren Fort Knox Förvaring ville ha hjälp med färgsättning och materialval vid renoveringen. Inspirationen kom från huset självt med dess kvaliteter och tidsanda, däribland våningens alla originalsnickerier som vi värnat om.

  Fort Knox Förvaring hade höga ambitioner att renovera med omsorg och känsla för husets karaktär vilket gjorde att kontoret blev något utöver det vanliga.

  Ett stort förtroende utvecklades under processens gång mellan hyresgästen Bricon och inredningsarkitekten Sofia Önell. Karaktären av det gamla huset skulle finnas kvar, men vi skulle också skapa en funktionell och modern arbetsplats med en genuin och personlig atmosfär. Vi ville uppnå en känsla som gör att man längtar till jobbet.

  Bricon har askan och elden som koncept i sitt varumärke och jobbar med en gråskala som symboliserar aska. Det tog vi fasta på när vi valde kulörer, tapeter och mattor. Vi har utifrån kundens önskemål arbetat med standardprodukter som utgångspunkt, men också adderat ett lager av speciallösningar för att anpassa till huset och konceptet. Alla textila mattor är till exempel specialdesignade för att passa färgsättningen och rummens storlekar. Meningen är att man ska ana det vackra parkettgolvet som finns där under.

  I och med att vi varit delaktiga i både ombyggnationen och inredningsprojekteringen vävdes allt ihop och resultatet blev genomgående stilfullt, genuint och harmoniskt.