SJÄLEVAD KÖK OCH MATSAL

  PROJEKT \\ SJÄLEVAD KÖK OCH MATSAL


  Ort Örnsköldsvik År 2017
  Byggherre Örnsköldsviks kommun
  Konsulttjänst Arkitektur, Konstruktion och Projektledning
  Arkitekter Arne Wistedt och Staffan Lindahl
  Inredare Sofia Westin
  Projektledare Per Lindahl
  Konstruktör Urban Liljedah
  Projektörer Jan-Erik Lundqvist och Elin Sjödin


  Den gamla fritidsgården och simhallen i Själevad hade passerat bästföredatum och i samband med att ett nytt vård- och omsorgsboende var i behov av ett storkök och skolan en större matsal, fick TM i uppdrag att ta sig an projektet.

  Byggnaden bestod av ett antal volymer i skiftande storlekar. Den invändiga avvattningen skulle bli utvändig och energiförbrukningen skulle minskas drastiskt. Byggnaden har fått växa och krympa i olika väderstreck för att ge plats åt den nya verksamheten. Simhallen har dels rivits och dels tillsammans med entréhallen blivit matsal. Storköket tar gamla köket och matsalen i anspråk.

  Resultatet har blivit en vit silhuett med ett vattenfall från mittenskeppet som kontrast till de i övrigt avskalade volymerna. Ljuset i framförallt kök och matsal har prioriterats och bidrar till en öppen och luftig atmosfär.

  I förgrunden, se bild 1(3) skymtar skulpturen ”landningsplats” av Monika Gora.