SKELLEFTEÅ STADSHUS

    SKELLEFTEÅ STADSHUS


    Lokalerna som inrymmer 180 – 210 medarbetare är disponerade som aktivitetsbaserade arbetsplatser. Initialt lades stor vikt på mätningar och beräkningar på hur behoven av de olika typerna av arbetsplatser var fördelade. En workshop med samtliga medarbetare gjordes också innan vårt arbete startade. Utifrån dessa beräkningar och med medarbetarnas sammanställning i högsta hugg, påbörjades arbetet.
    I projektet har vi tagit fram material från första dispositionsskiss till färdig bygghandling. Vi har även ritat specialinredning, både fast och lös och föreskrivit all lös inredning.
    Lokalerna färdigställdes i två etapper och invigdes augusti 2017

    Fotograf: Jonas Westling